Doelstelling

Het doel van de opleiding is je te begeleiden in de realisatie van een groter schrijfwerk: een roman, verhalenbundel, dichtbundel, … Tegelijk zijn we er ons van bewust dat elk schrijfritme anders ligt en dat een manuscript niet noodzakelijk na twee jaar af is. Het is daarom ook de doelstelling van de opleiding om je in die twee jaar de nodige handvaten aan te reiken om je project te realiseren. Eerst met, later zonder onze hulp.

Na twee jaar presenteer je de stand van zaken van je literaire project aan een externe jury. Je geeft persoonlijk je manuscript aan de jury af en licht tijdens een kort gesprek (15-20 minuten) het project toe. Je literaire project hoeft niet volledig af te zijn. Je vertelt waar je voor jezelf staat met het project, wat je verdere literaire plannen zijn en wat je verdere plannen zijn met dit project.

De eindwerkjury leest vervolgens je werk. Binnen drie maanden na het indienen krijg je een beoordeling. De jury beoordeelt de literaire kwaliteit van je werk en kijkt ook of het publicatiewaardig is. Ze belichten de sterktes en de werkpunten ervan. Ze beslist tot slot of je tot het publicatiejaar toegelaten wordt.

Er komen, na twee jaar SchrijversAcademie, twee momenten om het eindwerk in te dienen: eind juni, of eind oktober voor wie zich in juni nog niet klaar voelt. Tussen juni en oktober krijg je geen extra begeleiding.