Kandidaten

De mogelijkheid om je kandidaat te stellen is afgelopen.

Op maandag 19 juni hoor je of je uitgenodigd wordt op een persoonlijk gesprek op zaterdag 24 juni. Hou alvast die datum vrij! Na dat gesprek beslissen we wie er volgend jaar aan SchrijversAcademie mag starten.

Voor de eerste ronde bezorg je ons ten eerste een motivatiebrief. Deze is maximaal 1000 woorden lang (doc-, docx- of pdf-bestand) en is opgesteld in een leesbaar lettertype, lettergrootte 12, anderhalve interlinie en een normale paginamarge. Je vertelt erin waarom je de opleiding wilt volgen. De brief beantwoordt de volgende vragen:

  • Wat is jouw literaire project? Wat verlang je te realiseren in de twee jaar SchrijversAcademie en waar sta je op dit ogenblik? Minimaal vertel je ons binnen welk genre je twee jaar actief wilt zijn.
  • Wat is op dit ogenblik je literaire ervaring? Welke opleidingen heb je al gevolgd? Heb je al iets gepubliceerd en zo ja, waar? Op papier of online? Heb je al opgetreden met je teksten?
  • Hoe vaak schrijf je op dit ogenblik? Hoeveel tijd denk je de volgende twee jaar vrij te kunnen maken om je project te realiseren? Hoe zie je jezelf dit project realiseren? Wij schatten dat je in totaal gemiddeld 10u per week aan de opleiding zult besteden.

Je literaire proef  is een literaire tekst van jouw hand: een romanfragment, een kortverhaal, enkele gedichten. Deze tekst sluit zo goed mogelijk bij je literaire plan aan. Je zendt daarvoor een bestand in doc-, docx- of pdf-formaat in dat uit maximaal 2000 woorden bestaat of (voor poëzie) maximaal 6 gedichten. Hij is eveneens opgesteld in een leesbaar lettertype, lettergrootte 12, anderhalve interlinie en een normale paginamarge.

Elk jaar starten 24 studenten aan de tweejarige SchrijversAcademie. Op basis van de literaire tekst, de motivatiebrief en het persoonlijke gesprek bepalen we wie we toelaten. Bovendien gebruiken we die motivatiebrief om onze docenten te briefen.