Basisjaar Literair Schrijven 2018-2019

Schrijverschap is meer dan de bezigheid van het schrijven alleen. Deze opleiding, die bestaat uit 27 contactmomenten, benadert het schrijverschap in zijn volledigheid. Een schrijver beschikt idealiter over een complexe set van competenties: kennis, vaardigheden en attitudes. Het is kennen, kunnen én willen. Door lezingen van ervaren auteurs, feedback op je eigen schrijven en een genreoverschrijdend project dompel je je een jaar lang onder in de literatuur. Je wordt je bewust van je eigen sterktes en ontwikkelt een breder beeld op wat literatuur kan inhouden en betekenen.

Schrijf je hier in.

Meer weten?

 

VOOR WIE?

Je schrijft al op je eentje en je wilt je schrijven nu met anderen delen en bespreken? Je wilt proeven van alle kanten en hoeken die de literatuur te bieden heeft? Je wilt ontdekken of een langere schrijfopleiding iets voor jou is? Dan is het Basisjaar Literair Schrijven het antwoord op al je vragen.

 

INHOUDELIJK PROFIEL

 

Doelstelling

Je dompelt je een jaar lang onder in literatuur en aan het einde ben je je bewuster van hoe literatuur werkt en van wat jouw sterke kanten op literair vlak zijn. Je stelt een portfolio samen die door een ervaren leesgroep wordt beoordeeld. Op basis van de portfolio en je werkwijze doorheen het jaar krijg je een verslag van ons, met je sterktes en groeipunten in verwerkt. Ook kijken we samen met jou hoe je verder literair kunt evolueren door het volgen van andere opleidingen aan het DKO, bij Wisper of bij de Schrijfschool Gent, dan wel door je kandidaat te stellen voor SchrijversAcademie.

 

Drie soorten contactmomenten

Het Basisjaar Literair Schrijven is meer dan een reeks schrijflessen. De opleiding bestaat uit 28 contactmomenten, onderverdeeld in drie categorieën: lezingen, feedbacksessies en een genreoverschrijdende workshop.

De opleiding start op woensdag 19 september met een infosessie. Dan legt coördinator Xavier Roelens de hele opleiding uit, maken we alle praktische afspraken en zit je een eerste keer samen met je feedbackbegeleider in de kleine feedbackgroep.

 • Verdeeld over woensdagavonden doorheen het jaar krijg je vijf literaire lezingen. Ervaren auteurs komen spreken over hun werk én hun schrijven. Je krijgt de kans om met hen in gesprek te gaan en hen al je vragen voor te leggen.
 • In je feedbackgroep schrijf je, onder begeleiding van een ervaren feedbackbegeleider, aan eigen literair werk. De contactmomenten worden opgevat als een ‘seminarie’, in de oorspronkelijke etymologische betekenis van dat woord: het is een broedplaats voor je literaire zaadjes. En die broedplaats past zich aan de noden van de groep aan, om zo het ideale klimaat voor je literaire groei te creëren. In verschillende korte opdrachten tast je literaire genres en technieken af. Later in het jaar concentreer je al je energie op een kort verhaal of een gedichtencyclus, dat je uitwerkt tot de beste tekst die je ooit hebt geschreven.
 • We organiseren een workshop waarin je samen met een beeldend kunstenaar, een performer of een multimedia-artiest aan een genreoverschrijdend project werkt. Hierbij hechten we vooral belang aan het creatieve proces: hoe laat je vastgeroeste denkbeelden los? Wat prikkelt je creativiteit? De begeleider lokt je uit je comfortzone en moedigt je aan om ongekende paden te verkennen. Ook het eindproduct is van belang: je werkt toe naar een concreet toonmoment en presenteert het resultaat van de workshop op een tentoonstelling of tijdens een performance.

Bij al die momenten heb je een actieve inbreng: je stelt alle vragen die je nooit durfde stellen aan de ervaren auteurs. Je leest en becommentarieert het werk van je collega’s, en krijgt zelf feedback, steeds op een respectvolle en eerlijke manier. Ook is er tijdens de bijeenkomsten ruimte om de worstelingen en moeilijkheden van je schrijverschap te bespreken en ervaringen over het schrijven zelf uit te wisselen met de anderen.

Tot slot hou je ook een literair logboek bij over wat je in een jaar gelezen hebt en aan literaire festivals bezocht hebt.

 

PRAKTISCHE GEGEVENS

 

Data

We beginnen op woensdagavond 19 september om 19u met uitleg over de opleiding, de werkwijze en de inhoud die je mag verwachten. Deze uitleg krijg je van Xavier Roelens, coördinator van de opleiding. Je ontmoet er ook je feedbackbegeleider en zit een eerste keer met hem of haar samen. Daarna wisselen lezingen, feedbackmomenten en een workshop elkaar ongeveer wekelijks af tot in mei. We houden rekening met schoolvakanties.

De lezingen vinden ook plaats op woensdagavond, telkens van 19u tot 21.30u. Voor de pauze brengt de spreker – een auteur of andere persoon uit het boekenvak – zijn verhaal rond een welgekozen thema. Na de pauze krijg je de kans om vragen te stellen. Dit jaar zijn de volgende lezingen gepland:

 • 26 september 2018: Els Moors gaat in op de vraag wat literatuur vandaag de dag betekent in de onze samenleving en op hoe je je als schrijver daarin sterk kunt maken.
 • 10 oktober 2018: Kris Van Steenberge vertelt hoe zijn romans ontstaan zijn en waar je als beginnende schrijver van proza moet op letten.
 • 7 november 2018: Peter Theunynck onthult de geheimen van de poëzie en geeft aan alle beginnende dichters de nodige tips en inzichten mee.
 • 28 november 2018: Yousra Benfquih leidt je in in de nieuwe wereld van slam poetry en spoken word.
 • 23 januari 2019: Els Beerten vertelt over wat het betekent om te schrijven voor kinderen en jongeren – en ook een beetje over de onzin van die labels.

Je hebt in totaal 14 contactmomenten met de feedbackbegeleider. Je kunt ervoor kiezen om je feedbackbegeleiding op maandagavond, donderdagavond of zaterdagmorgen te volgen. De data vind je hieronder bij de info over de feedbackbegeleiders.

In januari-maart 2019 vinden de workshops plaats. De locaties en exacte data van deze workshops worden in september bekendgemaakt en in november, na een lezing door de workshopgevers, kies je welke workshop je volgt. Je werkt in de workshops naar een toonmoment toe.

Van januari tot maart 2019  werk je in een workshop op het grensgebied tussen literatuur en een andere kunsttak. We hebben drie workshopgevers uitgekozen. Hieronder vind je korte informatie. Meer uitleg volgt op het startmoment in september, waarna je een definitieve keuze maakt.

 • Stijn Vranken leert je als dichter-performer de knepen van het podiumvak. Je oefent met hem op dinsdagavond in De Nieuwe Vrede, Vredestraat 16 te Berchem, van 19u tot 21.30u, op 11 december 2018 en 8, 15 en 29 januari en 12 februari 2019. Op maandagavond 25 februari vindt er een generale repetitie plaats in de kleine theaterzaal van de Arenbergschouwburg.
 • Lies Van Gasse begeleidt je als dichter en beeldend kunstenaar om beeld en tekst te combineren. Zij geeft workshop op donderdagavond in De Nieuwe Vrede, Vredestraat 16 te Berchem, van 19u tot 21.30u, 13 december 2018 en 10, 17 en 31 januari en 14 en 28 februari 2019.
 • Swoon is videopoemmaker en muzikant. Hij helpt je je teksten omzetten in een korte en krachtige video. Hij geeft workshop op zaterdagochtend in De Nieuwe Vrede, Vredestraat 16 te Berchem, van 10u tot 12.30u, op 22 december 2018 en 12 en 19 januari, 2 en 16 februari en 2 maart 2019.

Einddoel van de workshop is een toonmoment. Die vindt plaats op zaterdagnamiddag 16 maart 2019 in de Arenbergschouwburg, Arenbergstraat 28 te Antwerpen. Als proevertje vind je een fotoverslag op flickr van een eerder toonmoment.

 

Locatie

De literaire lezingen en de feedbacksessies vinden plaats in De Nieuwe Vrede, Vredestraat 16, 2600 Berchem. Voor de workshops kan het zijn dat we naar een andere locatie uitwijken.

 

Hoe inschrijven?

Je vult het inschrijvingsformulier in en schrijft 615 euro over op de rekening van Creatief Schrijven vzw (IBAN: BE06 7310 3181 1022 | BIC: KREDBEBB). Vermeld hierbij de code ‘Basisjaar CS18/14’ en je naam. Pas na betaling ben je zeker van je plaats in de opleiding. Wees snel, want de plaatsen zijn beperkt.

Annulering van de opleiding na betaling kan enkel met een bewijs van ziekte of overmacht.
Bij annulering voor 19 september 2018 krijg je 90% van het inschrijvingsgeld terug.
Bij annulering voor 1 november 2018 krijg je 60% van het inschrijvingsgeld terug.
Bij annulering voor 1 januari 2019 krijg je 30% van het inschrijvingsgeld terug.

Denk je in aanmerking te komen voor een korting? Ontdek onze voorwaarden.

 

FEEDBACKBEGELEIDERS

We stellen hieronder kort de drie feedbackbegeleiders voor. Ze geven ook aan waarop ze hun focus leggen.

 

 • Peter van der Graaf (maandagavond)

Biografie:
Peter van der Graaf is schrijfdocent in Bergen op Zoom en omstreken. Hij geeft al een paar jaar les als hij de schrijfdocentenopleiding Creatief Schrijven gaat volgen. Een paar jaar later richt hij samen met Hanneke Stuart en Rianne Acda het schrijfdocentencollectief Schrijven & schrappen op. Peter geeft cursussen en workshops op bijzondere plaatsen zoals in een oude ijzerfabriek, op een archeologische site en in de trein. Ieder jaar organiseert hij schrijfvakanties en -weekenden in Nederland, België en Frankrijk.

Focus:
“Schrijven is – zeker in het Basisjaar – een kwestie van veel doen. Proberen, experimenteren. ‘Schrijf die tekst nog eens, maar dan …’ Het leert je om meerdere registers te openen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het voorlezen en bespreken van je teksten met je medecursisten. Zij weten als geen ander hoe jouw tekst tot stand is gekomen, en tegelijkertijd zijn zij je eerste lezers en luisteraars. Samen geven we feedback op elkaars teksten, maar altijd blijf je baas in eigen tekst. Ik vind het belangrijk dat je kennismaakt met veel verschillende opdrachten en technieken. Dat het een verbreding en verdieping van je schrijverschap is. Het is toch mooi als je jezelf verrast met een kort verhaal of een gedicht? Als je met verwondering over je eigen teksten denkt: wow, heb ik dat geschreven?”

Praktisch:
Peter van der Graaf geeft les op maandagavond in De Nieuwe Vrede, Vredestraat 16 te Berchem, van 19u tot 21.30u, op 24 september, 1, 15 en 22 oktober, 12 en 19 november en 3 en 17 december 2018 en 4 en 18 februari, 18 maart, 1 en 29 april en 6 mei 2019.

 

 • Barbara Van den Eynde (donderdagavond)

Biografie:

Na de opleiding fotografie aan de Academie en elf jaar werk in theater volgde Barbara Van den Eynde de vierjarige opleiding van de SchrijversAcademie en de opleiding tot docent in creatief schrijven. Ze was vijf jaar redactielid en lector bij het literaire tijdschrift Gierik. Sinds 2006 geeft ze verschillende cursussen voor SchrijversAcademie en Creatief Schrijven. Ze werkt freelance in enkele musea als gids en workshop-begeleider.

Focus:

“Schrijven is één ding. Taal hanteren zodat een tekst beklijft, is iets anders.
Ik leg in lessen graag de focus op taalgebruik, om via simpele ingrepen een tekst poëtisch of indringend te maken. Dat hoeft niet archaïsch of oubollig te zijn. Vergelijk het met film. Eén enkel stil maar juist geplaatst akkoord zegt soms meer dan een orkest van violen.”

Praktisch:

Barbara Van den Eynde geeft les op donderdagavond in De Nieuwe Vrede, Vredestraat 16 te Berchem, van 19u tot 21.30u, op 27 september, 4, 18 en 25 oktober, 15 en 22 november en 6 en 20 december 2018 en 7 en 21 februari, 21 maart, 4 en 25 april en 9 mei 2019.

 

 • John Vervoort (zaterdagochtend)

Biografie:
John Vervoort studeerde taal- en letterkunde in Antwerpen. Criticus voor De Standaard der Letteren en Het Nieuwsblad. Zijn specialiteit is misdaadliteratuur. Besprak vele jaren misdaadromans op Radio 1. Voor Poëziekrant recenseert hij dichtbundels en schrijft hij essays over dichters.  Hij heeft een brede literaire kennis en een passie voor literatuur. Hij schreef diverse essays over misdaadliteratuur maar ook over Shakespeare, Brodsky, Larkin, Faulkner en vele andere auteurs. Hij is al een dozijn jaren docent aan Schrijversacademie.

Focus:
“Voorop staat het schrijfplezier, het woekeren met de taal, er de ongebreidelde mogelijkheden van leren kennen. Uiteindelijk draait het om de zoektocht naar je eigen stem. Die boeiende maar soms ook lastige tocht wil ik voor een deeltje mee begeleiden. Tijdens de sessies ben ik in de eerste plaats een klankbord. De ervaring leert dat cursisten vooral op zoek zijn naar feedback. Die wil ik, in samenspraak met de andere deelnemers, genuanceerd en grondig geven. In het eerste semester (oktober tot december) krijgen de deelnemers een aantal kleinere opdrachten die vooral draaien rond proza en poëzie. In het tweede semester komen een aantal grotere opdrachten aan bod waaraan je langer kunt werken en waar je na de feedback verder aan sleutelt.”

Praktisch:
John Vervoort geeft les op zaterdagochtend, van 10u tot 12.30u in De Nieuwe Vrede, Vredestraat 16 te Berchem, van 10u tot 12.30u, op 29 september, 6, 20 en 27 oktober, 17 en 24 november en 8 en 15 december 2018 en 9 en 23 februari, 23 maart, 6 en 27 april en 4 mei 2019.

 • Begeleiding: Peter van der Graaf, Barbara Van den Eynde en John Vervoort
 • Startuur: 19.00u
 • Einduur: 21.30u
 • Locatie: De literaire lezingen en feedbacksessies vinden plaats in De Nieuwe Vrede, Vredestraat 16, 2600 Berchem. De workshops kunnen op een andere locatie zijn.
 • Niveau: Beginners
 • Provincie: Antwerpen
 • Leeftijd: +16
 • Organisatie: Creatief Schrijven vzw
 • Prijs: € 615
 • Genre: Meerjarige opleiding

 • Meer info:

  Neem contact op met coördinator Xavier Roelens: xavier@creatiefschrijven.be

  15% korting voor leerkrachten en studenten (op vertoon van leraren- of studentenkaart)

  Schrijf je hier in.