Basisjaar Literair Schrijven

Dagen
149
Uren
01
Min
41
Sec
53

Omschrijving

Schrijverschap is meer dan de bezigheid van het schrijven alleen. Deze opleiding van een jaar benadert het schrijverschap in zijn volledigheid. Een schrijver beschikt over een complexe set van competenties: kennis, vaardigheden en attitudes. Het is kennen, kunnen én willen. Door lezingen van ervaren auteurs, feedback op je eigen schrijven en een genreoverschrijdend project dompel je je een jaar lang onder in de literatuur. Je wordt je bewust van je eigen sterktes en ontwikkelt een breder beeld op wat literatuur allemaal kan.

VOOR WIE
Je schrijft al op je eentje en je wilt je schrijven nu met anderen delen en bespreken? Je wilt proeven van alle kanten en hoeken die de literatuur te bieden heeft? Je wilt ontdekken of een langere schrijfopleiding iets voor jou is? Dan is het Basisjaar Literair Schrijven een ideale stap.

WAT
Je dompelt je een jaar lang onder in literatuur. Je wordt je beter bewust van hoe literatuur werkt en van wat jouw sterke kanten op literair vlak zijn. Je stelt een portfolio samen die door een ervaren leesgroep wordt beoordeeld. Op basis van de portfolio en je werkwijze doorheen het jaar krijg je een verslag over je sterktes en groeipunten. Ook kijken we samen met jou hoe je verder literair kunt evolueren, bijvoorbeeld door andere opleidingen te volgen aan het DKO, bij Wisper of bij de Schrijfschool Gent, dan wel door je kandidaat te stellen voor SchrijversAcademie.

HOE
Het Basisjaar Literair Schrijven is meer dan een reeks schrijflessen. De opleiding bestaat uit lezingen, feedbacksessies en een genre-overschrijdende workshop.

De opleiding start met een infosessie. Datum hiervan maken we nog bekend. Je krijgt dan een introductie in de opleiding, we maken praktische afspraken en je zit een eerste keer samen met je feedbackbegeleider in de kleine feedbackgroep. 

  •  Verdeeld over woensdagavonden doorheen het jaar krijg je vijf literaire lezingen. Ervaren auteurs komen spreken over hun werk én hun schrijven. Je krijgt de kans om met hen in gesprek te gaan en hen al je vragen voor te leggen.
  • In je feedbackgroep schrijf je, onder begeleiding van een ervaren feedbackbegeleider, aan eigen literair werk. De contactmomenten worden opgevat als een ‘seminarie’, in de oorspronkelijke etymologische betekenis van dat woord: het is een broedplaats voor je literaire zaadjes. En die broedplaats past zich aan de noden van de groep aan, om zo het ideale klimaat voor je literaire groei te creëren. In verschillende korte opdrachten tast je literaire genres en technieken af. Later in het jaar concentreer je al je energie op een kort verhaal of een gedichtencyclus, dat je uitwerkt tot de beste tekst die je ooit hebt geschreven.
  • We organiseren een workshop waarin je samen met een beeldend kunstenaar, een performer of een multimedia-artiest aan een genreoverschrijdend project werkt. Hierbij hechten we vooral belang aan het creatieve proces: hoe laat je vastgeroeste denkbeelden los? Wat prikkelt je creativiteit? De begeleider lokt je uit je comfortzone en moedigt je aan om ongekende paden te verkennen. Ook het eindproduct is van belang: je werkt toe naar een concreet toonmoment en presenteert het resultaat van de workshop op een tentoonstelling of tijdens een performance. Bij al die momenten heb je een actieve inbreng: je stelt alle vragen die je nooit durfde stellen aan de ervaren auteurs. Je leest het werk van je collega’s, en geeft en krijgt zelf feedback, steeds op een respectvolle en eerlijke manier. Ook is er tijdens de bijeenkomsten ruimte om de worstelingen en moeilijkheden van je schrijverschap te bespreken en ervaringen over het schrijven zelf uit te wisselen met de anderen.


Tot slot hou je ook een literair logboek bij over wat je in een jaar gelezen hebt en aan literaire festivals bezocht hebt.

DOCENTEN
De feedbackbegeleiders

Peter van der Graaf
Biografie:

Peter van der Graaf is schrijfdocent in Bergen op Zoom en omstreken. Hij geeft al een paar jaar les als hij de schrijfdocentenopleiding Creatief Schrijven gaat volgen. Een paar jaar later richt hij samen met Hanneke Stuart en Rianne Acda het schrijfdocentencollectief Schrijven & schrappen op. Peter geeft cursussen en workshops op bijzondere plaatsen zoals in een oude ijzerfabriek, op een archeologische site en in de trein. Ieder jaar organiseert hij schrijfvakanties en -weekenden in Nederland, België en Frankrijk.

Focus:

“Schrijven is – zeker in het Basisjaar – een kwestie van veel doen. Proberen, experimenteren. ‘Schrijf die tekst nog eens, maar dan …’ Het leert je om meerdere registers te openen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het voorlezen en bespreken van je teksten met je medecursisten. Zij weten als geen ander hoe jouw tekst tot stand is gekomen, en tegelijkertijd zijn zij je eerste lezers en luisteraars. Samen geven we feedback op elkaars teksten, maar altijd blijf je baas in eigen tekst. Ik vind het belangrijk dat je kennismaakt met veel verschillende opdrachten en technieken. Dat het een verbreding en verdieping van je schrijverschap is. Het is toch mooi als je jezelf verrast met een kort verhaal of een gedicht? Als je met verwondering over je eigen teksten denkt: wow, heb ik dat geschreven?”

Barbara Van den Eynde
Biografie:

Na de opleiding fotografie aan de Academie en elf jaar werk in theater volgde Barbara Van den Eynde de vierjarige opleiding van de SchrijversAcademie en de opleiding tot docent in creatief schrijven. Ze was vijf jaar redactielid en lector bij het literaire tijdschrift Gierik. Sinds 2006 geeft ze verschillende cursussen voor SchrijversAcademie en Creatief Schrijven. Ze werkt freelance in enkele musea als gids en workshop-begeleider.

Focus:

“Schrijven is één ding. Taal hanteren zodat een tekst beklijft, is iets anders.

Ik leg in lessen graag de focus op taalgebruik, om via simpele ingrepen een tekst poëtisch of indringend te maken. Dat hoeft niet archaïsch of oubollig te zijn. Vergelijk het met film. Eén enkel stil maar juist geplaatst akkoord zegt soms meer dan een orkest van violen.”

John Vervoort
Biografie:

John Vervoort studeerde taal- en letterkunde in Antwerpen. Hij schrijft als recensent voor De Standaard der Letteren en Het Nieuwsblad. Zijn specialiteit is misdaadliteratuur. Hij besprak vele jaren misdaadromans op Radio 1. Voor Poëziekrant recenseert hij dichtbundels en schrijft hij essays over dichters. Hij heeft een brede literaire kennis en een passie voor literatuur. Hij schreef diverse essays over misdaadliteratuur maar ook over Shakespeare, Brodsky, Larkin, Faulkner en vele andere auteurs. Hij is al een dozijn jaren docent aan Schrijversacademie.

Focus:

“Voorop staat het schrijfplezier, het woekeren met de taal, er de ongebreidelde mogelijkheden van leren kennen. Uiteindelijk draait het om de zoektocht naar je eigen stem. Die boeiende maar soms ook lastige tocht wil ik voor een deeltje mee begeleiden. Tijdens de sessies ben ik in de eerste plaats een klankbord. De ervaring leert dat cursisten vooral op zoek zijn naar feedback. Die wil ik, in samenspraak met de andere deelnemers, genuanceerd en grondig geven. In het eerste semester (oktober tot december) krijgen de deelnemers een aantal kleinere opdrachten die vooral draaien rond proza en poëzie. In het tweede semester komen een aantal grotere opdrachten aan bod waaraan je langer kunt werken en waar je na de feedback verder aan sleutelt.”

 

PRAKTISCH

De sessies vinden plaats in Antwerpen.  De juiste data volgen. 

Vul dit inschrijfformulier in en maak je inschrijving en betaling volledig via deze pagina. 

Prijs
Het Basisjaar Literair Schrijven kost 657 euro.
De prijs is inclusief een abonnement op ons tijdschrift VERZIN
15% korting voor jongeren (-26), leden van de Literaire Loge, leerkrachten en studenten (op vertoon van leraren- of studentenkaart).

Wil je graag deelnemen aan het Basisjaar Literair Schrijven maar vormt de prijs een struikelblok? Dan kan je een mailtje sturen naar An Leenders (an@creatiefschrijven.be), directeur van Creatief Schrijven met een gemotiveerde vraag. Wij bekijken je vraag en doen je een voorstel. Jouw vraag wordt in alle discretie behandeld.

Contact
Voor vragen over de opleiding kan je terecht bij de coördinator, Isabelle Rossaert:
[e] isabelle@creatiefschrijven.be


Nog 34 vrije plaatsen.

Inschrijven

Sessie(s)

September 2020 t/m juni 2021


Inschrijvingsdeadline

5 sep. 2020 10:00


Details

Prijs € 657.00

Georganiseerd door Creatief Schrijven vzw

Docent Verschillende professionele auteurs

Locatie Antwerpen

Leeftijdscategorie 16+

Niveau Alle niveaus

Regio Antwerpen


Nog 34 vrije plaatsen.

Inschrijven