Opleidingen Schrijven Academie Borgerhout

Schrijven is een langlopende studierichting voor leerlingen die (beter) willen leren schrijven onder de deskundige begeleiding van Yella Arnouts, Maarten Inghels, Jan Hardies en Leen Verheyen. We werken zowel in groepen van nieuwsgierige beginners als in groepen van gevorderden die al wat ervaring hebben met een eigen schrijfcultuur binnen literaire fictie.
In een groepje van ongeveer zes deelnemers is er voldoende ruimte voor individuele begeleiding en feedback op elkaars tekstmateriaal. Daarnaast behandelen we fragmenten uit de wereldliteratuur ter illustratie van hoe auteurs bepaalde schrijfproblemen hebben opgelost. Verschillende schrijvers die deze opleiding hebben afgerond publiceerden inmiddels hun eerste boek bij een professionele uitgeverij: Max Greyson, Lies Gallez, Ellen Van Pelt…

Intakegesprekken voor het schrijfjaar 2022-2023: 14 en 16 juni en 1, 5 en 6 september 2022. 

Hier vind je de tarieven: tarieven
Hier vind je de kortingen: kortingen

Proza 
In de opleiding ‘proza’ ligt het accent op het ontwikkelen van taalgevoeligheid en taalvaardigheid in functie van de verbeeldingswereld en het zintuiglijk, suggestief schrijven. We onderzoeken de verschillende dramatische aspecten van een literaire prozatekst (het korte verhaal in al haar vormen, de novelle, de roman). Gaandeweg ontdekken we wat taal allemaal kan, mits inzet van creativiteit, verbeelding en ambachtelijkheid. Ook de rol van het poëtische binnen proza wordt onderzocht. Deze opleiding richt zich tot mensen die graag fictionele teksten schrijven en hun literaire vaardigheden willen bijspijkeren. 

Lessenpakket I 3 uur per week, gedurende maximaal 3 jaar I onder begeleiding van Yella Arnouts, Jan Hardies en Maarten Inghels
Meer informatie: jan.hardies@so.antwerpen.be

Poëzie
De opleiding ‘poëzie’ vertrekt van het gegeven dat een gedicht contact probeert te maken met wat in het gewone taalgebruik ‘onzegbaar’ blijkt. Via het aanvoelen van een stem, een kleur, ‘het zien en horen’, ontdekken we de rijkdom van het poëtische. We bestuderen poëtische teksten met aandacht voor klank, ritme, beeld, toon en compositie. We oefenen in zintuiglijk, beeldend en suggestief schrijven op zoek naar een verrassend, bijzonder gedicht. Deze opleiding benadert poëzie in de ruime betekenis van het woord, van ‘spoken word’ tot het finetunen van een dichtbundel.

Lessenpakket I 3 uur per week, gedurende maximaal 3 jaar I onder begeleiding van Yella Arnouts, Leen Verheyen en Jan Hardies
Meer informatie: yella.arnouts@so.antwerpen.be

Literaire non-fictie - column, essay, beschouwend reisverhaal, autofictie…

In de opleiding ‘literaire non-fictie’ ligt het accent op het ontwikkelen van taalgevoeligheid en taalvaardigheid en onderzoeken we de vertaalslag van gedegen research naar een gedreven vertelling. We hebben oog voor de verschillende verhoudingen tussen fictie en non-fictie, tussen feit en fantasie. Gaandeweg ontdekken we dat literaire non-fictie een breed domein beslaat: de column, het essay, een beschouwend reisverhaal, autofictie… Ook kruisbestuivingen tussen beeld en taal zijn een mogelijk onderwerp in de les. Deze opleiding richt zich tot mensen die hun literaire vaardigheden willen bijspijkeren en graag genre-overschrijdend werken.

Lessenpakket I 3 uur per week, gedurende maximaal 3 jaar I onder begeleiding van Yella Arnouts en Maarten Inghels.
Meer informatie:  maarten.inghels@so.antwerpen.be

 
Drama/Scenario schrijven
De opleiding ‘drama/scenario’ is gericht op schrijvers met een interesse in theaterteksten en diverse vormen van scenario (film, televisie, audioverhalen, strip…). Schrijvers worden individueel begeleid bij het uitwerken van hun eigen schrijfproject en daarnaast verdiepen we ons klassikaal in de verschillende aspecten van het schrijven van dramateksten en scenario’s, van structuur en spanningsopbouw tot het uitwerken van personages en het schrijven van dialoog. Vertrekkend vanuit de leervragen van de cursisten worden ook films en theaterteksten uit het klassieke en het hedendaagse repertoire besproken om een breder beeld te krijgen van wat er binnen dramateksten en scenario zoal mogelijk is.

Lessenpakket I 3 uur per week, gedurende maximaal 3 jaar I onder begeleiding van Leen Verheyen
Meer informatie: leen.verheyen@so.antwerpen.be

Literatuurstudie 
De opleiding ‘literatuurstudie’ is gericht op schrijvers die meer thuis willen raken in de literatuur, zowel de Nederlandstalige als de wereldliteratuur. De samenkomsten organiseren zich rond voorbeelden uit de literatuurgeschiedenis, die in overleg met de groep worden bepaald. Ook de docent stelt teksten beschikbaar vanuit zijn persoonlijke lees- en schrijfparcours.

Het accent ligt op het ontplooien van een eigen leescultuur zodat het lezen van professionele auteurs zich kan verdiepen en het schrijven van eigen werk met meer inzicht gepaard kan gaan. Verworven literaire kennis en vaardigheden tijdens de opleiding worden getoetst aan concrete schrijfoefeningen die de docent als opdracht meegeeft en die besproken worden tijdens de contacturen. 

Lessenpakket I 2 uur per week, gedurende maximaal 3 jaar I Onder begeleiding van Leen Verheyen
Meer informatie: leen.verheyen@so.antwerpen.be

Sessie(s)

Intakegesprekken voor het schrijfjaar 2022-2023: 14 en 16 juni en 1, 5 en 6 september 2022.


Details

Georganiseerd door Academie Borgerhout

Duur Lange opleidingen

Start 1 sep. 2022 17:00

Einde 30 jun. 2023 20:00

Prijs € 363.00

Regio Antwerpen

Locatie Academie Borgerhout

Kaart Open de kaart

Extra info Bezoek de website

Leeftijdscategorie 18+

Type Groepscursus

Jouw cursus op Creatief Schrijven?

Dat kan! Geef je op als organisator en publiceer gratis je cursussen op Creatief Schrijven.

Geef je nu op!