Opleidingen Schrijven Academie Borgerhout 2023 - 2024

Onze studierichtingen Schrijven worden deskundig begeleid door Yella Arnouts, Jan Hardies en Leen Verheyen. Zowel nieuwsgierige beginners als gevorderde of publicerende schrijvers zijn welkom in onze academie.

VOOR WIE?
Voor beginners
is er de richting ‘schrijven: literaire teksten’ die wordt opgebouwd rond een toenemende moeilijkheidsgraad. In deze richting kun je proeven van en spelen in alle literaire genres. Hier ontdek je wat voor schrijver jij kunt zijn.
Gevorderden kunnen door- of instromen in alle richtingen van het literaire veld: poëzie, proza, literaire non-fictie en dramateksten- scenario.
Wie als schrijver op de eerste plaats zijn literaire bagage wil opkrikken, is welkom in de richting recensent woordkunst - en drama -literatuurstudie. 

HOE LANG?
Elke richting kan maximaal drie jaar gevolgd worden. Elke deelnemer schrijft in per schooljaar. Na elk jaar kan dan ook elke deelnemer opnieuw bespreekbaar maken in welke richting het schrijfparcours verder ontwikkeld kan worden. Hetzij om verder te gaan in de reeds gekozen richting. Hetzij om een andere richting in te slaan.  
Proza, poëzie, literaire non-fictie, dramateksten - scenario schrijven, recensent woordkunst- en drama - literatuurstudie. De docenten benaderen alle disciplines in de breedst mogelijke betekenis van het woord. Van een al te rigide scheiding tussen de literaire genres is hier geen sprake.
Centraal staan in elke les schrijfplezier, gedrevenheid en een professionele en individuele begeleiding van ieders eigen schrijfparcours.

INTAKEGESPREK EN BEGELEIDING
Iedere nieuwkomer wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dat gesprek wordt je leervraag in kaart gebracht. In samenspraak met een docent wordt bepaald in welke richting je kunt starten. Na ieder afgerond schrijfjaar bekijken we samen, en in functie van je persoonlijke evolutie, welke weg je verder kunt bewandelen.
In een groepje van ongeveer zes deelnemers is er volop ruimte voor individuele begeleiding en feedback. Daarnaast lezen we professionele auteurs: hoe hebben zij specifieke problemen van het schrijverschap opgelost, dat is het vertrekpunt. 

WIE HEEFT HIER OOIT EEN OPLEIDING GEVOLGD?
Heel wat schrijvers die in onze academie een opleiding hebben afgerond publiceerden inmiddels in tijdschriften, traden op met spoken word, of publiceerden bij een professionele uitgeverij: Max Greyson, Lies Gallez, Ellen Van Pelt…

Intakegesprekken voor het schrijfjaar 2023-2024 in Academie Borgerhout, Collegelaan 3, 2140 Borgerhout: ma 12/6 vanaf 19:30 in lokaal 1.05, di 13/6 vanaf 19:30 in lokaal 1.01 en donderdag 15/6 vanaf 19:00 in lokaal 0.09. Of op maandag 4/9 vanaf 19:00 en dinsdag 5/9 vanaf 19:00, lokaal ntb.

Vraag een intakegesprek aan bij jan.hardies@so.antwerpen.be of leen.verheyen@so.antwerpen.be 

Hier vind je de tarieven: tarieven
Hier vind je de kortingen: kortingen

Schrijven: Literaire teksten       
In deze opleiding ligt het accent op het ontwikkelen van taalgevoeligheid en taalvaardigheid in functie van de verbeeldingswereld en het zintuiglijk, suggestief schrijven. We onderzoeken de verschillende aspecten van een literaire tekst (gedichten, verhalen, dialogen, columns enzovoort). Gaandeweg ontdek je wat taal allemaal kan, mits inzet van creativiteit, verbeelding en ambachtelijkheid. Hier ontdek je wat voor schrijver je zou kunnen worden, welk(e) genre(s) je verder kan of wil exploreren.

Lessenpakket I 3 uur per week, gedurende maximaal 3 jaar I onder begeleiding van Yella Arnouts, Leen Verheyen en Jan Hardies 
Meer informatie: jan.hardies@so.antwerpen.be

Lessenrooster:
Maandag I 19 - 22 uur
Dinsdag I 19 - 22 uur
Donderdag I 18:45 - 21:45 uur
 

Schrijven: Proza / poëzie
In de opleidingen ‘Schrijven: proza’ en ‘poëzie’ ligt het accent op het verder ontwikkelen van je taalgevoeligheid en taalvaardigheid, je gedrevenheid, het onderzoeken van je thema’s en motieven, in functie van een gedichtencyclus, een bundeling korte verhalen, een novelle, een kinderboek, …. Deze opleiding richt zich tot mensen die graag fictionele teksten schrijven, al enige literaire schrijfervaring hebben en deze onder deskundige begeleiding willen bijspijkeren of zich willen voorbereiden op publicaties. 

Lessenpakket I 3 uur per week, gedurende maximaal 3 jaar I onder begeleiding van Yella Arnouts en Leen Verheyen.
Meer informatie: leen.verheyen@so.antwerpen.be, yella.arnouts@so.antwerpen.be

Lessenrooster:
Dinsdag I 9:30 - 12:30 uur
Dinsdag I 18:45 - 21:45 uur

Schrijven: literaire non-fictie
In de opleiding ‘Schrijven: literaire non-fictie’ ligt het accent op het ontwikkelen van taalgevoeligheid en taalvaardigheid en onderzoeken we de vertaalslag van gedegen research naar een gedreven vertelling. We hebben oog voor de verschillende verhoudingen tussen fictie en non-fictie, tussen feit en fantasie. Gaandeweg ontdekken we dat literaire non-fictie een breed domein beslaat: de column, het essay, een beschouwend reisverhaal, autofictie… Ook kruisbestuivingen tussen beeld en taal zijn een mogelijk onderwerp in de les. Deze opleiding richt zich tot mensen die hun literaire vaardigheden willen bijspijkeren en graag genre-overschrijdend werken.

Lessenpakket I 3 uur per week, gedurende maximaal 3 jaar I onder begeleiding van Yella Arnouts
Meer informatie: yella.arnouts@so.antwerpen.be

Lessenrooster: 
Dinsdag I 9:30 - 12:30 uur
Dinsdag I 18:45 - 21:45 uur

Schrijven: dramateksten - scenario schrijven
De opleiding ‘Schrijven: dramateksten - scenario schrijven’ is bedoeld voor schrijvers met interesse in theaterteksten en diverse vormen van het scenario (film, televisie, audioverhalen, strip…). Schrijvers worden individueel begeleid bij het uitwerken van hun eigen schrijfproject en daarnaast verdiepen we ons klassikaal in de verschillende aspecten van het schrijven van dramateksten en scenario’s, van structuur en spanningsopbouw tot het uitwerken van personages en het schrijven van dialoog. Vertrekkend vanuit de leervragen van de cursisten worden ook films en theaterteksten uit het klassieke en het hedendaagse repertoire besproken om een breder beeld te krijgen van wat er binnen dramateksten en scenario zoal mogelijk is.

Lessenpakket I 3 uur per week, gedurende maximaal 3 jaar I onder begeleiding van Leen Verheyen
Meer informatie: leen.verheyen@so.antwerpen.be

Lessenrooster: 
Vrijdag I 19 - 22 uur

Recensent woordkunst- en drama - literatuurstudie 
De opleiding recensent woordkunst- en drama - literatuurstudie’ is gericht op schrijvers die meer thuis willen raken in de literatuur, zowel de Nederlandstalige literatuur als de wereldliteratuur. De samenkomsten organiseren zich rond voorbeelden uit de literatuurgeschiedenis, die in overleg met de groep worden bepaald. Ook de docent stelt teksten beschikbaar vanuit zijn persoonlijke lees- en schrijfparcours.
Het accent ligt op het ontplooien van een eigen leescultuur zodat het lezen van professionele auteurs zich kan verdiepen en het schrijven van eigen werk met meer inzicht gepaard kan gaan. Verworven literaire kennis en vaardigheden tijdens de opleiding worden getoetst aan concrete schrijfoefeningen die de docent als opdracht meegeeft en die besproken worden tijdens de contacturen. 

Lessenpakket I 2 uur per week, gedurende maximaal 3 jaar I onder begeleiding van Leen Verheyen
Meer informatie: leen.verheyen@so.antwerpen.be

Lessenrooster: 
woensdag I 19 - 21 uur

Sessie(s)

Intakegesprekken voor het schrijfjaar 2023-2024: ma 12/6 vanaf 19:30 in lokaal 1.05, di 13/6 vanaf 19:30 in lokaal 1.01 en donderdag 15/6 vanaf 19:00 in lokaal 0.09. Of op maandag 4/9 vanaf 19:00 en dinsdag 5/9 vanaf 19:00, lokaal ntb.


Details

Georganiseerd door Academie Borgerhout

Duur Lange opleidingen

Start 4 sep. 2023 17:00

Einde 28 jun. 2024 20:00

Prijs € 392.00

Regio Antwerpen

Locatie Academie Borgerhout

Kaart Open de kaart

Extra info Bezoek de website

Leeftijdscategorie 18+

Type Groepscursus

Jouw cursus op Creatief Schrijven?

Dat kan! Geef je op als organisator en publiceer gratis je cursussen op Creatief Schrijven.

Geef je nu op!