Inschrijvingsvoorwaarden cursussen Creatief Schrijven vzw

 

Betalen

 

 • Je inschrijving is definitief na ontvangst van je betaling of een voorschot voor residentiële cursussen. De volgorde van betaling bepaalt je deelname. De volgorde van inschrijving bepaalt de volgorde op de wachtlijst.
 • Een attest van deelname of betaling krijg je op eenvoudige aanvraag.

Annulering

 • Meer dan 10 werkdagen voor het begin van de cursus: je krijgt 90% van het volledige bedrag terug.
 • Minder dan 10 werkdagen voor het begin van de cursus: je krijgt 50% van het volledige bedrag terug.
 • Minder dan 10 werkdagen voor het begin van de cursus: met een bewijs van ziekte of overmacht krijg je 90% van het volledige bedrag terug.
 • Minder dan 5 werkdagen voor het begin van een cursus: we betalen niets terug.
 • Bij residentiële cursussen is de terugbetaling van het bedrag voor het logies afhankelijk van het verblijfscentrum.

 

Annulering van een langere opleiding

 • Annulering van een langere opleiding (Basisjaar Literair Schrijven en SchrijversAcademie) kan enkel met een bewijs van ziekte of overmacht.
 • Bij annulering voor 1 september van het academiejaar krijg je 90% van het inschrijvingsgeld terug.
 • Bij annulering voor 1 november van het academiejaar krijg je 60% van het inschrijvingsgeld terug.
 • Bij annulering voor 1 januari van het academiejaar krijg je 30% van het inschrijvingsgeld terug.

 

Te weinig deelnemers

Creatief Schrijven vzw kan een cursus annuleren als er te weinig deelnemers zijn, als de cursusbegeleider ziek is of bij overmacht. Het betaalde inschrijvingsgeld krijg je dan volledig terugbetaald.

 

Vol

Als de cursus vol is, plaatsen we je op de wachtlijst zodat we je kunnen verwittigen als er een plaatsje vrijkomt.

 

Residentiële cursussen

Vegetarische maaltijden zijn meestal mogelijk. Wil je dit duidelijk doorgeven?

 

Korting

Studenten en leraren krijgen 15% korting als ze een kopie van de studentenkaart of lerarenkaart bezorgen. Ook leden van De Literaire Loge, ons alumninetwerk van SchrijversAcademie en Basisjaar Literair Schrijven, krijgen 15% korting.
We streven ernaar de cursusprijzen zo laag mogelijk te houden. Vormt de prijs voor jou een probleem, stuur dan een gemotiveerde aanvraag naar directeur An Leenders (an@creatiefschrijven.be). Deze wordt discreet behandeld. Mogelijk krijg je dan een korting van 15% op het cursusgeld (niet op het logies).

 

Wet op de privacy

Creatief Schrijven vzw respecteert de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) en de Wet op de elektronische handel van 11/03/2003 bij de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. Voor de modaliteiten hiervan verwijzen wij naar onze privacyverklaring.