Liefde voor Lyriek 2009

Juryleden Axl Peleman, Hannelore Bedert en Klaas Delrue kozen drie jonge liedtekstschrijvers als absolute winnaars: Tom Driesen, Wim Van Braeckel en Tine Putzeys. SAF, winnaar van de parallel lopende Nekka-wedstrijd, speelde een lied met de tekst van Tine Putzeys. Zij kan zichzelf als dubbele winnares bekronen. De liedtekstschrijvers werden op 5 december 2009 in de bloemetjes gezet met FNACbonnen en een boekenpakket.