Opleiding

De opleiding bestaat uit lesmodules, projectdagen en lezingen. Samen met je medestudenten vorm je kleine feedbackgroepen. Daarnaast maak je ruim tijd vrij om aan je eigen project te schrijven. Zowel feedbackgroep als je eigen schrijfwerk worden door SchrijversAcademie ondersteund, maar we verwachten daarin wel zelfsturing en discipline.

 

  • In de lesmodules scherpen we je literaire inzicht aan. Aan de hand van schrijfopdrachten leer je met een andere, frisse blik naar je eigen werk kijken. De lesmodules hebben enkel betrekking op het genre van jouw keuze.
  • Op de projectdagen zit je samen met de projectbegeleider om over de stand van zaken van je project te praten. Hij of zij geeft feedback en tips om verder te werken.
  • Je zit telkens ook in een feedbackgroep samen met enkele medestudenten. In die feedbackgroep ben je elkaars eerste lezer. Je becommentarieert het werk van je medestudenten tussendoor of op de projectdagen.

 

De opleiding begint op zaterdag 7 september 2019 met een startbijeenkomst. Van 14u tot 17u krijg je uitleg over het verloop van de opleiding, ontmoet je het docententeam en zit je kort een eerste keer samen met de projectbegeleider. Na 17u ben je welkom op een drink met voordracht door enkele afgestudeerden.

In het eerste jaar moet je rekenen op een sessie of contactmoment per week (behalve in de schoolvakanties). In het tweede jaar zijn er iets minder contactmomenten.

 

Opleiding proza

 

EERSTE JAAR

Creatieve bronnen

In deze module leer je goed voeling te krijgen met je eigen creatieve bronnen. Tevens word je aangemoedigd om wat je aangereikt krijgt in de andere modules kritisch te bekijken en na te gaan hoe je dit kunt toepassen voor je eigen project.

 

Schrijfmethode
Wanneer je proza schrijft is het belangrijk dat je een werkmethode hebt. In deze eerste module hoor je hoe anderen te werk gaan en ontwikkel je je eigen schrijfmethode. Je krijgt een uitgewerkt model aangereikt als inspiratie.

 

Literaire technieken

In deze module verdiep je je in de verschillende parameters van een literaire tekst, van structuur over dialogen tot setting en perspectief, en welke gevolgen die aspecten hebben voor je personages en bijgevolg je hele verhaal. Je wordt je beter bewust van de verschillende aspecten van een literaire tekst door middel van tekstanalyse enerzijds en schrijfopdrachten anderzijds. Zo kom je tot een rijkere, meer gelaagde roman of verhalenbundel.

 

Literaire verdieping
Lezen is een noodzakelijk onderdeel van je vorming als schrijver. Aan de hand van Nederlandstalige werken ontdek je hoe de techniek van het prozaschrijven in de 20eeuw evolueerde en krijg je informatie over literaire stromingen en invloeden. Je leert lezen als een schrijver en reflecteert op die manier ook over je eigen schrijfstijl.

 

Projectdagen en feedbackgroepjes

Tijdens de projectdagen in het eerste jaar wordt de praktijk van de feedbackgroepjes geconsolideerd. Je leert op de juiste manier feedback te vragen en feedback te geven op elkaars werk. Er zijn vijf begeleide projectdagen. Verder rekenen we erop dat je met je feedbackgroep maandelijks (met uitzondering van de maanden waarin er een projectdag is) een feedbackgroep organiseert. Deze feedbackmomenten vormen meteen ook een stimulans om gestaag voort te werken aan je eigen literaire project.

De projectdagen vinden altijd plaats op zaterdagen. De tussenliggende feedbackmomenten spreek je onderling af met jouw groepje.

 

TWEEDE JAAR

Uitdieping
Schrijven is zoeken naar je eigen stem. Luisteren naar wat je inspireert, vechten met je demonen en je darlings. Wat maakt je blij en waar worstel je mee als je schrijft, en waarom? Hoe kun je kritisch naar je tekst kijken, zonder daarbij je speelsheid en spontaneïteit te verliezen? En wat leer je daarvan?
Deze module wil, zowel samen als individueel, knelpunten aanstippen èn naar oplossingen zoeken. Want schrijven is ook, in de woorden van de Amerikaanse auteur James Salter, ‘veroordeeld zijn tot verbeteren’.

 

Literaire veld
Hoe treed je met je werk naar buiten? Hoe ziet het literaire landschap eruit en hoe kun je jouw plaats daarin verwerven? Hoe werkt een uitgeverij en hoe contacteer je die het beste? En wat zijn jouw rechten als auteur? Op deze en andere vragen bieden we je een antwoord.
4 lezingen – op woensdagavonden in het voorjaar (data worden nog meegedeeld)

  • Docenten: gastdocenten uit de literaire wereld

 

Projectdagen en feedbackgroepjes

Ook in het tweede jaar wisselen projectdagen en feedbackgroepjes zich af. Tijdens de projectdagen krijg je nu individuele feedback op jouw literaire project.

  • Begeleiding: Els Moors – Aline Sax

Vakjury

Het is de bedoeling dat je doorheen de twee jaren werkt aan een manuscript. Op het einde van deze periode kan je de stand van zaken van je manuscript voorleggen aan een vakjury.

Voel je je nog niet klaar om dit te doen, of raadt de vakjury je aan om nog verder te werken op je project, dan kan je opteren voor een publicatiejaar. Tijdens dit jaar krijg je enkel individuele feedback op je werk, in de vorm van manuscriptbeoordeling of manuscriptbegeleiding.

 

Opleiding poëzie

 

EERSTE JAAR

Creatieve bronnen

In deze module leer je goed voeling te krijgen met je eigen creatieve bronnen. Tevens word je aangemoedigd om wat je aangereikt krijgt in de andere modules kritisch te bekijken en na te gaan hoe je dit kunt toepassen voor je eigen project.

  • 4 sessies, verspreid over het jaar
  • Begeleiding: Isabelle Rossaert

Poëziegeschiedenis

In poëzie is de traditie van groot belang om je tegenover te positioneren. In deze eerste module krijg je in sneltreinvaart een overzicht van de Nederlandstalige poëzie van Egidius tot Claus. Hierin komen ook de belangrijkste termen om over poëzie te praten een eerste keer aan bod.

 

Materialiteit
Bij poëzie staat het materiaal centraal: de taal. Aan de hand van gerichte schrijfopdrachten word je je bewuster van klanken, van het verschil tussen metrum en ritme, van verschillende manieren om metaforen in te zetten en van de kracht en de gevaren van het enjambement.

 

Hedendaagse dichters
Op basis van de eerste kennismaking met jouw schrijfwerk kiezen de docenten enkele hedendaagse dichters die ze samen met jou lezen en analyseren. Je diept de aangeleerde methoden verder uit.

Projectdagen 

Tijdens de projectdagen in het eerste jaar wordt de praktijk van de feedbackgroepjes geconsolideerd. Je leert op de juiste manier feedback te vragen en feedback te geven op elkaars werk. Er zijn vijf begeleide projectdagen. Verder rekenen we erop dat je met je feedbackgroep maandelijks (met uitzondering van de maanden waarin er een projectdag is) een feedbackgroep organiseert. Deze feedbackmomenten vormen meteen ook een stimulans om gestaag voort te werken aan je eigen literaire project.

De projectdagen vinden altijd plaats op zaterdagen. De tussenliggende feedbackmomenten spreek je onderling af met jouw groepje.

TWEEDE JAAR

Uitdieping
In het tweede jaar gaan we dieper in op de ontwikkeling van je eigen poëtische persoonlijkheid. We letten op stijlkenmerken en het belang van observaties om tot sterk beeldend schrijven te komen. We graven dieper in op hoe je een gedicht of cyclus componeert en hoe je thema’s kan uitwerken over gedichten heen.

 

Literaire veld
Hoe treed je met je werk naar buiten? Hoe ziet het literaire landschap eruit en hoe kun je jouw plaats daarin verwerven? Hoe werkt een uitgeverij en hoe contacteer je die het beste? En wat zijn jouw rechten als auteur? Op deze en andere vragen bieden we je een antwoord.
4 lezingen – op woensdagavonden in het voorjaar (data worden nog meegedeeld)

Docenten: gastdocenten uit de literaire wereld

 

Projectdagen

Vijf projectdagen. Tijdens de projectdagen krijg je individuele feedback op jouw literaire project.

 

Vakjury

Doorheen de tweejarige opleiding werk je aan een eigen gedichtenbundel. Aan het einde van de rit presenteer je deze aan een externe vakjury.

 

PUBLICATIEJAAR

SchrijversAcademie verwacht dat je je inschrijft voor de volledige tweejarige opleiding. We verwachten dat je gedurende die hele periode gestaag doorwerkt aan je eigen project en op het einde van de twee jaar minstens een deel van een manuscript kan voorleggen en een duidelijk beeld van plot, personages, thema’s enz. Deze stand van zaken kan je vervolgens voorleggen aan een vakjury, zodat je een goed beeld krijgt van de sterktes en verbeterpunten van je schrijverschap.

Of je hele manuscript dan al af is hangt af van tal van factoren, zoals de aard en complexiteit van je project, je werkmethode, omstandigheden…

SchrijversAcademie stelt kwaliteit boven kwantiteit en gaat ervan uit dat goed literair werk ook tijd nodig heeft om te rijpen.

Daarom kan je na afloop van de tweejarige opleiding opteren voor een derde, zogenaamd publicatiejaar. Tijdens dit publicatiejaar ligt de nadruk op individuele begeleiding bij de afwerking van je eigen project in de vorm van manuscriptbegeleiding en/of manuscriptbeoordeling. Je werkt dan doorgedreven aan een publiceerbaar manuscript.

Daarnaast kun je deelnemen aan alle lezingen die door SchrijversAcademie/Basisjaar Literair Schrijven georganiseerd worden.

 

Praktisch

Er zijn twee prozagroepen. Een op woensdagavond (19.00 u tot 21.30 u) en een op zaterdagochtend (10.00 u tot 12.30 u)

Er is één poëziegroep. Deze heeft les op dinsdagavond van 19.00 u tot 21.30 u

De lessen vinden plaats in De Nieuwe Vrede, Vredestraat 16 te 2600 Berchem. Dit is op wandelafstand van station Antwerpen-Berchem en vlakbij verschillende tram- en buslijnen.