Zeebaken / Tamme val

Xavier Roelens, coördinator SchrijversAcademie en Basisjaar Literair Schrijven, voelde op 22/3/2016 de nood om ‘iets’ te doen met de aanslag, om zijn gevoelens te kanaliseren door middel van schrijven. Hij wilde daarentegen niet slechts één stem laten horen, maar velen, van alle kanten tegelijk. Voor het Basisjaar Literair Schrijven ontwikkelde hij een workshop ‘Taal en tekst’. Hij koos als werkmateriaal de vele teksten rond de verschillende aanslagen in de hele wereld. Door selectie van zinnen uit deze teksten, gecombineerd met eigen creativiteit zijn er een hele reeks teksten gecreëerd. Zij zijn allemaal gebundeld in dit krantje. Laat je meevoeren door de creatieve manier waarmee de studenten op geheel eigen wijze zijn omgegaan met een dag vol emoties. Of hoe schrijven steeds weer een antwoord biedt.