Nieuwe dorpsdichter gezocht voor Kaprijke

Een jaar is vlug om, maar twee jaar ook. En zo lang is het geleden dat Kaprijke de eerste dorpsdichter aanstelde. De aanstelling van Karen Joos loopt eind dit jaar ten einde, en dus gaan we op zoek naar een nieuwe dorpsdichter voor 2019 en 2020. Mét een nieuw reglement!

Ben je 16 jaar of ouder? Heb je een band met Kaprijke en hou je van schrijven? Stel je dan kandidaat! Lees zeker het reglement, want er zijn enkele belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige aanstelling.

We vragen nog steeds drie gedichten, maar niet op basis van foto’s. Wel over een Kaprijks persoon, monument en evenement naar keuze. We verwachten ook een begeleidende brief met je ideeën om jezelf twee jaar lang in te zetten voor de poëzie in de gemeente.

Een andere belangrijke nieuwigheid is dat dichters zich ook als collectief kandidaat kunnen stellen, waarbij slechts één lid een band met Kaprijke hoeft te hebben. Noem het een “hulplijn”, waarmee we dichters die twijfelen om hun kandidatuur in te dienen, een duwtje in de rug willen geven.

Deelnemen aan de wedstrijd om dorpsdichter te worden is gratis. Ten laatste op 9 januari 2019 verwachten we je kandidatuur. De samenstelling van de jury wordt bekendgemaakt in het laatste infoblad van dit jaar. De nieuwe dorpsdichter wordt aangesteld op een literair evenement in Galerie Stadhuis op vrijdag 25 januari 2019. Veel succes!