Win 1 exemplaar van het boek ‘Digitale Nieuwsbrieven’

Wedstrijdreglement 

  • Deze wedstrijd wordt georganiseerd door vzw Creatief Schrijven.
  • Iedereen is vrij deel te nemen aan deze wedstrijd. Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Creatief Schrijven ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd en zijn recht op een prijs worden afgenomen.
  • Elk persoon kan slechts éénmaal deelnemen aan deze wedstrijd.
  • De wedstrijd start op 25 september 2018 en eindigt op 1 oktober 2018.
  • De eerste persoon die het juiste antwoord doorstuurt of wie er op 1 oktober om 10 uur het juiste antwoord het dichtst benadert, wint een exemplaar van het boek ‘Digitale Nieuwsbrieven’ van Kristof D’hanens.
  • De winnaar zal verwittigd worden via e-mail.
  • Creatief Schrijven behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.creatiefschrijven.be
  • Heb je een vraag in verband met de wedstrijd? Stuur dan een mailtje naar eva@creatiefschrijven.be