Reglement wedstrijd

MIDDERNACHTSCHRIJVEN IN DE BIB is een initiatief van Creatief Schrijven (TOTAAL), i.s.m. Hamley Books.

1. De wedstrijd staat open voor individuele deelnemers van 18 tot 26 jaar, leeftijd te beschouwen op het moment dat de activiteit plaatsvindt. 

2. De tekst telt maximaal 150 woorden.

3. De tekst mag een titel hebben. De titel wordt niet meegeteld bij de 150 woorden.

4. Kandidaten kunnen één keer deelnemen. Bij deelname selecteert de kandidaat de provincie en bijbehorende bibliotheek naar keuze.

5. Deelname aan de wedstrijd is de enige manier om toegang te krijgen tot de activiteit.

6. De deelnemende bibliotheken en de datum van activiteit in die bibliotheek:

  • Vrijdag 19 april 2024 - Bibliotheek De Fé, Lier - Antwerpen
  • Zaterdag 20 april 2024 - Bibliotheek Hechtel-Eksel, Limburg
  • Vrijdag 26 april 2024 - Bibliotheek Erpe-Mere, Oost-Vlaanderen
  • Zaterdag 27 april 2024 - Samenwerkingsverband Viertoren, locatie Koksijde, West-Vlaanderen
  • Vrijdag 3 mei 2024 - Bibliotheek Kortenberg, Vlaams-Brabant
  • Zaterdag 4 mei 2024 - Brusselse Bibliotheken, locatie Muntpunt, Brussel

7. De activiteit start om 19 u. en duurt tot 9 u. ‘s ochtends.

8. De deelnemers voorzien in eigen materiaal voor de overnachting.

9. De wedstrijd loopt van woensdag 17 januari 2024 tot en met woensdag 21 februari 2024, 23.59 u. Deelnemers sturen hun tekst in via het voorziene deelnameformulier (Google Form, beschikbaar op https://creatiefschrijven.be/bibliotheken/middernachtschrijvenindebib).

10. Een vakjury selecteert per bibliotheek de deelnemers aan MIDDERNACHTSCHRIJVEN IN DE BIB. De beslissing van de jury is zonder verhaal. 

11. Alle deelnemers worden eind maart per e-mail verwittigd of hun inzending al dan niet geselecteerd is. 

12. Deelnemen aan de wedstrijd is gratis.

13. Winnaars betalen 20 euro om deel te nemen aan de activiteit zelf. Deelnemers die recht hebben op kansentarief, kunnen daarvan gebruik maken.

14. Elke deelnemer geeft Creatief Schrijven vzw de toestemming tot publicatie van de tekst met naamsvermelding in tijdschriften met artistieke strekking, handboeken, op de website en sociale media van Creatief Schrijven vzw en tot voordracht op culturele evenementen.

15. Bij vaststelling van misbruik, misleiding of fraude behouden de organisatoren het recht om de betrokken deelnemer(s) te schrappen uit de deelnemerslijst. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

16. Elke deelnemer verklaart zich door inzending akkoord met het wedstrijdreglement.

17. De organisator heeft het recht om de wedstrijd aan te passen of te annuleren als de omstandigheden dit vereisen. Zij wijzen elke aansprakelijkheid hieromtrent af.

18. Deelnemers hebben te allen tijde het recht hun persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen.
* Creatief Schrijven vzw springt zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens die je ons bezorgt in het kader van je deelname aan deze wedstrijd (bv. adres, email, geboortedatum, telefoonnummer, geslacht …) worden door Creatief Schrijven vzw opgeslagen en verwerkt. We doen dit om met jou te kunnen communiceren over het verdere verloop van deze wedstrijd. Jouw persoonsgegevens worden niet aan anderen doorgegeven. We bewaren jouw gegevens tot 5 jaar na het laatste contact. Uiteraard heb je op elk moment het recht om jouw gegevens in te kijken, te laten aanpassen, te laten verwijderen, enz. Lees onze volledige privacyverklaring op https://creatiefschrijven.be/privacy.