Verslag

Laureaten 'Alles is moGELIJK'

Alles was moGELIJK op het Festival van de Gelijkheid eind november in Gent. Letterlijk smullen van teksten en feedback krijgen. Het was de kers op de taart van de wedstrijd 'Alles is moGELIJK'.

De woorden van volgende acht laureaten verschenen op eetbaar papier en werden geserveerd in het Festivalcafé: Gino Dekeyzer, Bas Tuurder, Anette Akkerman, B.P. Arend, Celine Smans, Gerard Scharn, Anne-Mie Knaepen en Theo De Haes! Je ontdekt hun woorden in de pdf hiernaast. 

De acht laureaten waren de favorieten van Peter Holvoet-Hanssen, Katrijn Van Bouwel, Peter De Voecht en Simone Atangana Bekono, die vier weken op rij een online schrijfles gaven met daaraan gekoppeld een opdracht. 

Wil je ook graag de lessen van de auteurs volgen? Word je graag geprikkeld om te schrijven? (Her)bekijk dan de online videolessen want alles is nog steeds mogelijk.

Gepubliceerd op

2 dec. 2019