Nieuws

Financiële steun om je schrijfspier te trainen: deadline 15 april

Via de projectsubsidie talentontwikkeling moedigt Minister van Cultuur Jambon artistiek talent aan om zich verder te ontplooien. Eind december ontvingen 54 aanvragers een toelage. Een op vier van die toelagen ging naar schrijvers. Kan jouw project ook een financiële duw in de rug gebruiken? Neem deel aan de volgende indienronde vóór 15 april 2023. 

Goedgekeurde projecten geven artistiek talent een boost, scherpen ondersteuning of omkadering aan, laten beginnende professionalisering toe. Het reglement verplicht een samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs of de professionele kunstensector om zo langdurige partnerschappen aan te moedigen. 

Op de website van het Departement cultuur, jeugd & media vind je alle informatie over de subsidielijn en de nieuwe indienronde. De helft van de projecten die bij de vorige indienronde werden ingediend, ontvingen een subsidie. Het loont dus zeker de moeite hieraan deel te nemen als je graag een schrijfproject op poten zet of verder uitwerkt.

Voor de volgende indienronde voor de subsidielijn kan je een aanvraag indienen tot ten laatste 15 april 2023. 

Wij maakten een stappenplan om je te helpen bij het opstellen van jouw aanvraag. Bekijk hier het stappenplan. 

 

Enkele voorbeelden

Een groepje oud-studenten van onze opleiding SchrijversAcademie dienden een dossier in om workshops te organiseren. Dat dossier werd positief geëvalueerd. Zij startten met Shut up & Write in Het Bos in Antwerpen. 

Een individuele schrijfster startte een onderzoeks- en coachingstraject om haar autobiografische roman uitgeefklaar te maken. 

 

Vragen? Een klankbord nodig?

Creatief Schrijven vzw is als één van de amateurkunstenorganisaties aanspreekbaar voor vragen over deze nieuwe subsidie. 

Heb je een idee dat je even wil aftoetsen? Ben je op zoek naar auteurs, docenten, instellingen die je kunnen coachen en/of begeleiden? Wil je graag dat we even meedenken? 

Neem gerust contact met ons op via info@creatiefschrijven.be met als onderwerpregel 'talentontwikkeling' en wij helpen je graag op weg.

Gepubliceerd op

2 feb. 2023