Nieuws

Zes tips om een online schrijfles in goede banen te leiden

Je hebt een tool gevonden om met je cursisten te communiceren, een tijdstip afgesproken en je hebt de app getest. Kortom: aan de organisatie zal het niet liggen. Toch vereist online schrijfles geven meer dan alleen technische kennis. Hoe kun je op een juiste manier een zinvolle schrijfles geven?

Een goede les is meer dan alleen samenkomen: een les is gericht op leren en daarvoor zet je meestal verschillende activiteiten in. Je stelt doelen, je activeert voorkennis, je geeft instructie en opdrachten, je zorgt voor interactie en je controleert in hoeverre de doelen bereikt zijn. Bij online lessen is dat niet anders, al vereist dat soms wel een andere aanpak. We geven je enkele tips om je online lessen goed vorm te geven.

Tip 1: Bepaal de doelen van je les

Deze tip klinkt als een open deur. Toch is dit vooral bij digitaal lesgeven belangrijk: een schrijfles die als doel heeft om mensen peerfeedback te laten geven op vormaspecten vereist een heel andere aanpak dan een les die gericht is op het bedenken van plotlijnen. Deze doelen bepalen de tools die je gaat gebruiken, bijvoorbeeld een combinatie van een interactieprogramma zoals Zoom, Skype of Hangouts en een tekstverwerker zoals Word online of Google Docs. Ook een peerfeedbackprogramma als Peergrade kan hierbij helpen.

 

Tip 2: Besteed tijd aan technisch inwerken

Niet alleen docenten, maar ook cursisten hebben soms tijd nodig om te wennen aan technische middelen. Besteed hier aandacht aan. Maak desnoods een instructievideo met een screencastprogramma zoals Screencast-o-matic die cursisten van tevoren kunnen bekijken om alvast te wennen aan een programma en besteed eventueel een korte sessie aan technische vragen voor wie dat nodig heeft.

 

Tip 3: Spreek regels af

Zorg voor een duidelijke etiquette tijdens online lessen: microfoons op stil, chatfunctie alleen voor vragen gebruiken. Sommige apps, zoals Zoom, bieden mogelijkheden om dit gemakkelijk in goede banen te leiden. Bij andere apps, zoals Google Hangouts of Skype, zijn duidelijke afspraken zeer belangrijk om een les goed te laten verlopen.

 

Tip 5: Plan je lestijd in

Sommige tools, zoals Zoom, hebben een beperkte lestijd. Dat hoeft geen probleem te zijn: je kunt zelfs van die beperking iets positiefs maken. Zo kun je een sessie organiseren waarin je eerst instructie geeft binnen veertig minuten, dan een blok waarin cursisten twintig minuten schrijftijd hebben en vervolgens een nieuw blok van veertig minuten waarin de resultaten besproken worden.

 

Tip 5: Werk zoveel mogelijk van tevoren uit

Digitaal werken biedt je de mogelijkheid veel van tevoren uit te werken. Zo kun je uitleg en instructie alvast in een presentatieprogramma als PowerPoint of Slides uitwerken en die gebruiken bij je online uitleg, maar je kunt ook deze uitleg van tevoren opnemen met een screencastprogramma. Daarnaast kun je checklists of feedbackformulieren ontwikkelen en die gebruiken in programma’s zoals Peergrade

 

Tip 6: Evalueer

Bij veel lessen wordt vaak vergeten om te controleren of de gestelde doelen daadwerkelijk behaald zijn. Dit kan digitaal misschien nog wel gemakkelijker dan in het echt. Met sommige tools kun je polls inzetten, zodat je in één oogopslag kunt controleren in hoeverre een les effectief was. Daarnaast zou je cursisten kunnen laten evalueren via opmerkingen met Padlet of je kunt ze een uitgebreid formulier sturen met Google Forms

 

Gepubliceerd op

17 mrt 2020