Vormingen

Wil je als schoolbestuur, -directie of beleidsondersteuner inzetten op taalstimulering- en ontwikkeling bij kinderen en jongeren?

Wij bieden vorming en ondersteuning aan leerkrachten. 
Tijdens een vorming krijg je als team laagdrempelige, nuttige en praktische handvatten aangereikt om in te zetten op taal en ontwikkel je een 'gedeelde taal' die samenwerken en taalkansen voor leerlingen faciliteert. 

Een vorming op maat? Dat kan ook! 

Geef kinderen zin in taal! | voor leerkrachten basisonderwijs

Taal is het middel bij uitstek dat je spelenderwijs kan leren. ‘Geef kinderen zin in taal’ geeft (zorg)leerkrachten vertrouwen in spel als onderwijsvorm en biedt tools om het geleerde te verankeren in meetbare output. 

Ontdek hoe je op creatieve en speelse manier kinderen hun rugzak kan vullen met een rijke woordenschat en hen warm kan maken voor het spelen met - gesproken en geschreven - woorden. We zoomen in op het positief benaderen van meertaligheid en geven je tips en tools om zelf mee aan de slag te gaan.

Schrijven zonder Alfabet | voor leerkrachten derde kleuterklas en 1e graad (Basisonderwijs)

Voor de jongste schrijvers die zelf nog niet kunnen schrijven gaan we aan de slag met het stimuleren van vertellen, fantasie en het herkennen van en vertrouwd worden met boeken en verhalen. Dat vormt de basis van een leven lang aan lees- en schrijfplezier. We zoeken en vinden inspiratie in allerlei kunstvormen en koppelen hier talige opdrachten aan. We reiken je kapstokken aan om zelf in de klas aan de slag te gaan met het verzinnen, vertellen en schrijven van eigen verhalen en gedichten.

Doelstellingen:

 • Je bedenkt een eigen talige opdracht bij een prentenboek van jouw keuze.
 • Je kent manieren om taal te verwerven in creatief spel waarbij elk taalniveau in de klas wordt overbrugd.
 • Je kan leerlingen stimuleren om ongeacht hun taalniveau actief deel te nemen in het proces van verhalen zichtbaar maken.
 • Je ontdekt het ritme in taal en poëzie
 • Je combineert crea-opdrachten met schrijven en vertellen
 • Je gaat aan de slag met de leefwereld en het magisch denken van je leerlingen
 • Je neemt een duik in het landschap aan prentenboeken en dichtbundels die je leerlingen inspireren

Poëzie pennen met jongeren, een universum waarin alles kan en mag | voor leerkrachten Nederlands 1e en 2e graad (Secundair Onderwijs)

Jongeren vinden poëzie vaak saai en juichen zelden “Yes” voor de poëzieles. Zonde, want poëzie is bij uitstek hét genre om de geletterdheid van jongeren te verbeteren en hun woordenschat te vergroten.

Tijdens deze vorming beleef en ervaar je zélf het plezier van dichten en krijg je methodieken aangeleerd om het taalplezier in je poëzielessen te vergroten. In poëzie kan en mag alles! Ontdek met inspirerende voorbeelden en laagdrempelige schrijfopdrachten dat taalregels buigzaam zijn, schrijven ook spelen is en dichten hip is. We reiken je concrete schrijfoefeningen en heel wat materiaal aan om gedichten op een boeiende en interactieve wijze te exploreren in de klas.

Via deze workshop leer je hoe je je leerlingen kan begeleiden in hun creatieve uitdrukking! De vorming ‘Spoken word: geef je poëzielessen een bijzondere twist’ bouwt verder op deze sessie.

Doelstellingen:

 • Je kan het leerplandoel ‘De leerlingen drukken zich op een creatieve manier uit’ realiseren en bij de leerlingen observeren.
 • Je duikt in de wereld van dichtvormen en ontdekt verschillende soorten poëzie (stiftgedichten, flarfen, stripgedichten, …)
 • Je hebt handvaten om je poëzielessen creatief, interactief én plezant te maken.
 • Je beschikt over concrete voorbeelden en opdrachten om zelf in je klas mee aan de slag te gaan.
 • Je kan de creativiteit en het leerproces van je leerlingen stimuleren en ondersteunen

Spoken word, geef je poëzielessen een bijzondere twist | voor leerkrachten Nederlands 1e en 2e graad (Secundair Onderwijs)

Spoken word introduceren in je lessen? Daar moet je écht geen podiumdichter voor zijn! Laat je door een professionele slammer en schrijfdocent inspireren om zelf met je leerlingen aan de slag te gaan.

Tijdens deze vorming ontdek je dat spoken word dé ideale kunstvorm is voor jongeren om na te denken over sociaal-maatschappelijke onderwerpen en hun mening daarover te uiten. Je krijgt bruikbare handvatten om hen te helpen zich creatief uit te drukken met krachtige woorden, stemgebruik, ritme en beweging.

Via deze workshop leer je hoe je je leerlingen kan begeleiden in hun creatieve uitdrukking! Deze vorming bouwt verder op de sessie ‘Poëzie pennen met jongeren, een universum waarin alles kan en mag’ maar kan ook afzonderlijk gevolgd worden.

Doelstellingen:

 • Je kan het leerplandoel ‘De leerlingen drukken zich op een creatieve manier uit’ realiseren en bij de leerlingen observeren.
 • Je kan interactief met je klas aan de slag gaan met spoken word en hen hierin op een speelse manier uitdagen.
 • Je ondervindt de kracht van taal en ontdekt hoe je deze door voordracht nog kan versterken.
 • Je hebt voldoende handvaten om je studenten te helpen zich op verschillende creatieve manieren te uiten en daarbij te reflecteren en te schrijven over bepaalde maatschappelijke topics.
 • Je kan de creativiteit en het leerproces van je leerlingen stimuleren en ondersteunen.

______________

Praktisch
Prijzen op aanvraag.

Vorming aanvragen
Een vorming aanvragen kan via mail (post@creatiefschrijven.be) of
telefonisch: 03 229 09 90