Contract

De Vlaamse Auteursvereniging (VAV) is de belangenvereniging van en voor Vlaamse auteurs. Ze informeren, vertegenwoordigen en verdedigen Vlaamse auteurs.

Wil je niet voor verrassingen komen te staan bij publicatie van je boek? Laat je contract dan zeker nalezen door het VAV. Zij stellen modelcontracten op, die door uitgevers en auteurs kunnen gebruikt worden wanneer ze een overeenkomst over de exploitatie van een werk sluiten. Dit modelcontract biedt de zekerheid dat de belangen van beide partijen gerespecteerd zijn. Het modelcontract is echter niet afdwingbaar: het staat uitgevers dus vrij om aanpassingen te doen aan de tekst ervan (het contract mag dan evenwel niet meer de naam modelcontract dragen). VAV dringt er met klem op aan dat je een dergelijk contract (en bij twijfel ook de modelcontracten) aan hen voorlegt alvorens tot ondertekening over te gaan: een ondertekend contract is onomkeerbaar, en ogenschijnlijke details kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Laat je dan ook nooit dwingen tot een overhaaste ondertekening: een auteur heeft vanzelfsprekend inspraak in wat hij/zij ondertekent. De ervaring leert dat uitgevers de opmerkingen meestal probleemloos in het uiteindelijke voorstel opnemen.