In een literair tijdschrift

Een tekst publiceren in een literair tijdschrift kan de stap naar een uitgever verkleinen. Dat de redactie van een tijdschrift jouw werk wil publiceren is een belangrijk signaal naar de buitenwereld. Het vergroot je naamsbekendheid en dat is zeker van tel in de uitgeverijwereld. Een publicatie in een literair tijdschrift kan dus zeker een stevige duw in de rug zijn voor je literaire loopbaan.

Een redactie bepaalt of je werk al dan niet wordt gepubliceerd. Ieder tijdschrift legt daarbij zijn eigen klemtonen en hanteert zijn specifieke poëtica.

De belangrijkste Vlaamse literaire tijdschriften zijn: Kluger Hans,
Deus ex Machina, DW B, Het Liegend Konijn, de Poëziekrant, en nY. In Nederland heb je De Gids en De Revisor

Wil je de kans wagen op publicatie? Check dan even onderstaande lijst en maak een weloverwogen keuze naar welk magazine je jouw tekst best opstuurt. We wensen je veel succes. 

PS: Er zijn ook heel wat websites die online publicatiekansen bieden en waar je jouw tekst kunt delen met lezers. Ontdek het overzicht hier

 

Overzicht van literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland: 

ARTISTIEK TIJDSCHRIFT AMBROZIJN

Het Artistiek Tijdschrift Ambrozijn verschijnt sinds mei 1980 en wordt uitgegeven door Edgard Storme, stichtend voorzitter-beheerder van de Kulturele Kring Ambrozijn, v.z.w., Sint-Jacobsstraat 75, B-8900 Ieper en is bij de Koninklijke Bibliotheek geregistreerd onder het nummer BD33588. In 1988 verkregen de Kulturele Kring Ambrozijn, v.z.w. én het Artistiek Tijdschrift Ambrozijn van de Provincie West-Vlaanderen de […]

AWATER

In het poëzietijdschrift Awater – het grootste literaire tijdschrift van Nederland – vindt u nieuws, achtergronden en recensies over poëzie. Awater opereert als redactie onafhankelijk van het bestuur. Als lid van de Poezieclub krijg je Awater natuurlijk thuisgestuurd, in de betere boekhandel wordt Awater echter ook los verkocht. Awater verschijnt drie maal per jaar: in […]

BALLUSTRADA

Ballustrada is een literair tijdschrift voor het Nederlandse taalgebied, ontstaan en volwassen geworden in Zeeland. Twee keer per jaar verschijnt er een uitgave van minstens 100 pagina’s. Ballustrada wil een podium bieden aan jonge schrijvers, aan minder bekende auteurs met verrassende kwaliteiten en aan een kring van bekende auteurs die zich verbonden weet met ons […]

DE GIDS

De Gids is het oudste literaire en algemeen culturele tijdschrift van Nederland en een van de langstbestaande tijdschriften van deze soort ter wereld. De Gids besteedt aandacht aan literatuur, filosofie, sociologie, beeldende kunst, politiek, wetenschap, geschiedenis; kortom aan alles wat interessant is, mits er goed over geschreven wordt. Het tijdschrift verschijnt zeswekelijks en brengt essays […]

De Optimist

De Optimist is een Nederlands digitaal cultureel magazine en platform voor schrijvers, dichters, illustratoren, fotografen, recensenten, grappenmakers en andere Optimisten. [...]

DE PARELDUIKER

De Parelduiker is een Nederlands literair-historisch tijdschrift. Op een toegankelijke, niet-academische manier doet het verslag van enerverende, vaak amusante speurtochten naar de verborgen schatten van onze literatuurgeschiedenis. Onder het mom van het aan Multatuli ontleende motto ‘Een parelduiker vreest den modder niet’ belichten de medewerkers aan dit blad niet alleen de verborgen zijde van bekende […]

DE REVISOR

De Revisor is het Nederlands halfjaarboek voor nieuwe literatuur:  een onmisbaar document in de wereld van schrijvers, critici, uitgevers, academici en avontuurlijke lezers. De Revisor werd in 1974 opgericht door de schrijvers Dirk Ayelt Kooiman en Thomas Graftdijk als voortzetting van het tijdschrift Soma (1969-1972). Onder anderen Thomas Rosenboom en A.F.Th. van der Heijden maakten […]

DEUS EX MACHINA

Driemaandelijks Tijdschrift voor Actuele Literatuur uit binnen- en buitenland Deus ex Machina brengt nieuwe literatuur uit binnen- en buitenland met bijzondere aandacht voor jonge en/of debuterende auteurs & vertalers. Er is ruimte voor essayistiek met een authentieke en gedurfde vraagstelling die toonaangevende (literaire) evoluties in een gemondialiseerde samenleving mee belicht. Het doorslaggevende criterium voor weloverwogen […]

DIGHTER

Digther is vooral een schrijverscollectief, op eerder toevallige wijze bijeengebracht rond de wil tot het leveren van een authentieke en creatieve meerwaarde. Met deze intentie voorop neemt het collectief (hoofdzakelijk) literaire initiatieven. Belangrijke spreekbuis vormt het gelijknamige tijdschrift. Digther wil een blad zijn waarin dichters, schrijvers en theatermakers het woord nemen en dit in de […]

DW B

Het literaire tijdschrift DWB is een creatief laboratorium voor literatuur en de kruisbestuiving met beeldende kunst, fotografie, architectuur, theater … Het is oud van dagen, maar jong van geest, en verschijnt zowel op papier, als op het podium en het web. Door literatuur en andere kunsten met elkaar in contact te brengen, hoopt het […]

Hard//hoofd

Hard//hoofd is het online tijdschrift voor nieuwe kunst, literatuur en journalistiek. Het is een vrije ruimte voor nieuwe kunstenaars en schrijvers waar talent online en offline een plek krijgt om te experimenteren en zich te ontwikkelen. Het platform is al bijna tien jaar een vrijhaven voor talent, experiment en eigenzinnige werken met narratief, talig of maatschappelijk karakter. […]

Hollands Maandblad

Het Nederlandse literair tijdschrift Hollands Maandblad heeft ten doel het geven van voorlichting en het stimuleren van onderzoek en gedachtewisseling op het gebied van literatuur, politiek, economische en sociale vraagstukken en onderwerpen van algemeen culturele aard. Veel bekende schrijvers hebben geschreven voor het blad, en nog steeds maakt menig schrijver er zijn debuut. Het is vanouds ook een platform voor essayisten en politici. [...]

HET LIEGEND KONIJN

Het Liegend Konijn, tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie. Twee keer per jaar brengt het blad nieuwe, niet eerder gepubliceerde Nederlandstalige poëzie. Sinds 2003.

KLUGER HANS

Tijdschrift met literatuur als inzet Kluger Hans zet de literatuur in om de werkelijkheid te doorgronden en naar zijn hand te zetten. Dit gebeurt in de gedaante van poëzie, proza, toneel, essay en alle denkbare en ondenkbare mengvormen. Het tijdschrift heeft daarbij aandacht voor hedendaagse en buitenlandse tendenzen. Beginnende auteurs krijgen kansen van de zelf […]

LITER

Liter koppelt kwaliteit aan visie. Literair tijdschrift Liter brengt nieuwe verhalen en gedichten, beschouwingen en interviews. Liter biedt een podium aan hoogwaardig werk, zowel Nederlandstalig als vertaald, dat vooral gedachtegoed vanuit de brede Europese christelijke traditie verbeeldt en tegen het licht houdt, vermomt, vertaalt of hervat. Liter streeft een dubbel doel na: het opsporen van […]

MEANDER

Meander is een literair magazine over en met poëzie.

NY

Tijdschrift voor literatuur, kritiek en amusement. Voorheen Yang & freespace Nieuwzuid. De literair-cultuurkritische tijdschriften yang en freespace Nieuwzuid bundelen vanaf 2009 de krachten en presenteren samen nY – driemaandelijks tijdschrift voor literatuur, kritiek en amusement! De vraag die nY telkens hoopt te beantwoorden, is op welke manier de kunst de confrontatie met de werkelijkheid aangaat […]

DE LAGE LANDEN

Vlaams-Nederlands cultureel tijdschrift de lage landen bevat, naast beschouwingen over literatuur, beeldende kunsten, muziek, theater en film, ook artikelen over uiteenlopende maatschappelijke verschijnselen in Vlaanderen en Nederland. Het blad besteedt eveneens aandacht aan taal- en cultuurpolitieke activiteiten. Sinds 1957. Er verschijnen vier lijvige nummers per jaar, van telkens circa 200 pagina’s. Je kunt de redactie contacteren […]

OP RUWE PLANKEN

Op Ruwe Planken is hét blad voor de beginnende dichter en schrijver. Van kort verhaal, gedicht en column tot toneelstuk-akte en essay: het is allemaal welkom. De redactie leest alles en plaatst wat ze de moeite waard vindt. De enige criteria die tellen, zijn dat de schrijver nog niet gepubliceerd heeft bij een (landelijk bekende) […]

POËZIEKRANT

Poëzie promoten en populariseren via een literair tijdschrift, dat was meer dan een kwarteeuw geleden het plan van Willy Tibergien, die 5 jaar later het Poëziecentrum oprichtte. Sinds 1976 stuurt het Poëziecentrum om de twee maanden Poëziekrant de wereld in. Het nog steeds stijgend aantal abonnees bewijst dat dit opzet geslaagd is. Een krant is […]

Rekto:Verso

Rekto:verso is een cultuurmagazine dat sinds 2003 de samenleving beschouwt vanuit kunst en cultuur: zowel online met actuele stukken en live met prikkelende debatten als met de vier jaarlijkse printnummers waarin telkens één cultureel-maatschappelijk thema vanuit verschillende kanten bekeken wordt. […]

TIECELIJN

Het Reynaertgenootschap legt zich vooral – maar niet uitsluitend – toe op de studie en de promotie van literatuur en cultuur. Centraal staat de studie en de promotie van het Reynaertverhaal in de meest algemene zin. De vereniging stelt zich o.a. tot doel te ijveren en/of mee te werken aan de oprichting en/of instandhouding van […]

TIRADE

Momenteel bestaat de redactie van Tirade uit Merijn de Boer, Menno Hartman, Martijn Knol, Gilles van der Loo, Lieke Marsman, Simone van Saarloos en Marko van der Wal (secretaris). Zij willen in Tirade een proeve laten zien van wat er gaande is in de Nederlandse literatuur van dit moment. Niet alleen door het tonen van primair […]

Papieren helden

Papieren helden is een literair tijdschrift met als uitgangspunt Verhalen voor nu. Dus voor en niet van. Het doel: goede verhalen vertellen in een tijd die dat heel erg hard nodig heeft. Papieren helden brengt iedere maand een tiental nieuwe verhalen en probeert daarmee de ruimte tussen lezer en verhaal zo klein mogelijk te maken. Het is een gezamenlijk kunstwerk waarin je als lezer kunt ronddwalen en zelf ontdekkingen doen, een soort moodboard waarin de taal centraal staat. [...]