Opleiding Schrijven Academie Borgerhout 2024 - 2025

Onze langlopende studierichting Schrijven wordt deskundig begeleid door Yella Arnouts, Jan Hardies, Leen Verheyen, Dominique De Groen en Kenneth Swaenen. 

VOOR WIE?
Zowel nieuwsgierige beginners als gevorderde of publicerende schrijvers zijn welkom in onze academie!

VOOR BEGINNERS:
Voor beginners is er de richting ‘schrijven: literaire teksten’ die wordt opgebouwd rond een toenemende moeilijkheidsgraad. In deze richting kun je proeven van en spelen in alle literaire genres. Hier ontdek je wat voor schrijver jij kunt zijn.

VOOR GEVORDERDEN:
Gevorderden kunnen door- of instromen in alle richtingen van het literaire veld: poëzie, proza, literaire non-fictie, schrijven & performen (spoken word, podiumpoëzie...) en dramateksten- scenario.

LITERAIRE BAGAGE OPKRIKKEN?
Wie als schrijver op de eerste plaats zijn literaire bagage wil opkrikken, is welkom in de richting recensent woordkunst - en drama -literatuurstudie. 

WIL JE MET JE EIGEN TEKSTEN OP EEN PODIUM STAAN?
dan kan je kiezen voor een van de aanvullende modules Performen voor schrijvers.

INTAKEGESPREKKEN 2024 - 2025

Wil je graag inschrijven? Neem dan eerst contact op voor een intakegesprek.

​Tijdens de intakegesprekken wordt meer info gegeven over de verschillende opties binnen de schrijfopleiding en bekijken we samen op basis van je interesse en voorkennis in welke groep je best start. Inschrijven kan daarom pas na een intakegesprek.

Intakegesprekken voor het schrijfjaar 2024-2025: 
Maandag 10 juni om 19u (lokaal 1.09),
Woensdag 12 juni om 19u (lokaal 1.04a),
Zaterdag 15 juni om 14u (lokaal 1.09). 
Intakegesprekken in september:
2 september om 19u (0.08)
4 september om 19u (1.03)
7 september om 14u (lokaal ntb)

Vraag een intakegesprek aan bij jan.hardies@so.antwerpen.be, leen.verheyen@so.antwerpen.be of dominique.degroen@so.antwerpen.be 

DUUR VAN DE OPLEIDING
Elke richting kan maximaal drie jaar gevolgd worden. Elke deelnemer schrijft in per schooljaar. Na elk jaar bekijken we samen in welke richting je schrijfparcours verder ontwikkeld kan worden. Hetzij om verder te gaan in de reeds gekozen richting. Hetzij om een andere richting in te slaan.  

ALLE LITERAIRE GENRES KOMEN AAN BOD
Proza, poëzie, literaire non-fictie, performen, dramateksten - scenario schrijven, recensent woordkunst - drama - literatuurstudie: het is een ruim aanbod. De docenten benaderen alle disciplines in de breedst mogelijke betekenis van het woord. Van een al te rigide scheiding tussen de literaire genres is hier geen sprake.

SCHRIJFPLEZIER, GEDREVENHEID EN INDIVIDUELE BEGELEIDING STAAN CENTRAAL
Centraal staan in elke les schrijfplezier, gedrevenheid en een professionele en individuele begeleiding van ieders eigen schrijfparcours.
Iedere starter wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dat gesprek brengen we samen je leervraag in kaart en beslissen we samen met jou in welke richting je kunt starten. Na ieder afgerond schrijfjaar bekijken we samen, en in functie van je persoonlijke evolutie, welke weg je verder kunt bewandelen.

EEN KLEINE GROEP EN VEEL AANDACHT VOOR FEEDBACK
In een groepje van ongeveer zes deelnemers is er volop ruimte voor individuele begeleiding en feedback. Daarnaast lezen we professionele auteurs: hoe hebben zij specifieke problemen van het schrijverschap opgelost, dat is het vertrekpunt. 

Heel wat schrijvers die in onze academie een opleiding hebben afgerond publiceerden inmiddels in tijdschriften, traden op met spoken word, of publiceerden bij een professionele uitgeverij: Max Greyson, Lies Gallez, Ellen Van Pelt…

OVERZICHT OPLEIDINGEN SCHRIJVEN

Literaire teksten
In deze opleiding ligt het accent op het ontwikkelen van taalgevoeligheid en taalvaardigheid in functie van de verbeeldingswereld en het zintuiglijk, suggestief schrijven. We onderzoeken de verschillende aspecten van een literaire tekst (gedichten, verhalen, dialogen, columns enzovoort). Gaandeweg ontdek je wat taal allemaal kan, mits inzet van creativiteit, verbeelding en ambachtelijkheid. Hier ontdek je wat voor schrijver je zou kunnen worden, welk(e) genre(s) je verder kan of wil exploreren.

Lessenpakket
3 uur per week, gedurende maximaal 3 jaar I onder begeleiding van Yella Arnouts, Jan Hardies, Dominique De Groen en Kenneth Swaenen

Meer informatie: jan.hardies@so.antwerpen.be

Lessenrooster
Maandag I 19u00 - 22u00: Literair schrijven 1A (Jan Hardies)
Dinsdag I 19u00 - 22u00: Literair schrijven 1B (Yella Arnouts en vanaf oktober Kenneth Swaenen)
Dinsdag I 19u00 - 22u00: Literair schrijven 2A (Jan Hardies)
Donderdag I 19u00 - 22u00: Literair schrijven 3A (Yella Arnouts en vanaf oktober Dominique De Groen)

Proza 
In de opleiding ‘Schrijven: proza’ ligt het accent op het verder ontwikkelen van je taalgevoeligheid en taalvaardigheid, je gedrevenheid, het onderzoeken van je thema’s en motieven, in functie van een bundel korte verhalen, een novelle, een roman, een kinderboek… Deze opleiding richt zich tot mensen die graag fictionele teksten schrijven, al enige literaire schrijfervaring hebben en deze onder deskundige begeleiding willen bijspijkeren of zich willen voorbereiden op publicaties.

Lessenpakket
3 uur per week, gedurende maximaal 3 jaar I onder begeleiding van Yella Arnouts, Leen Verheyen en Dominique De Groen.
Meer informatie: leen.verheyen@so.antwerpen.be, dominique.degroen@so.antwerpen.be 

Lessenrooster
Maandag I 19u00 - 22u00: Poëzie, proza en literaire non-fictie (Yella Arnouts en vanaf oktober Dominique De Groen)
Dinsdag I 9u30 - 12u30: Proza - literaire non-fictie (Leen Verheyen)

Poëzie
In de opleiding ‘Schrijven: poëzie’ ligt het accent op het verder ontwikkelen van de verschillende aspecten van poëzie: klank, ritme, structuur, stijlfiguren en beeldspraak. Ook wordt aandacht besteed aan het thematisch ontwikkelen van gedichten binnen een groter geheel, zoals een cyclus of bundel. Deze opleiding richt zich tot mensen die graag gedichten schrijven, al enige literaire schrijfervaring hebben en deze onder deskundige begeleiding willen bijspijkeren of zich willen voorbereiden op publicaties.

Lessenpakket 
3 uur per week, gedurende maximaal 3 jaar I onder begeleiding van Yella Arnouts en Dominique De Groen.
Meer informatie: dominique.degroen@so.antwerpen.be

Lessenrooster
Maandag I 19u00 - 22u00: Poëzie, proza en literaire non-fictie (Yella Arnouts en vanaf oktober Dominique De Groen)

Literaire non-fictie
In de opleiding ‘Schrijven: literaire non-fictie’ ligt het accent op het ontwikkelen van taalgevoeligheid en taalvaardigheid en onderzoeken we de vertaalslag van gedegen research naar een gedreven vertelling. We hebben oog voor de verschillende verhoudingen tussen fictie en non-fictie, tussen feit en fantasie. Gaandeweg ontdekken we dat literaire non-fictie een breed domein beslaat: de column, het essay, een beschouwend reisverhaal, autofictie… Ook kruisbestuivingen tussen beeld en taal zijn een mogelijk onderwerp in de les. Deze opleiding richt zich tot mensen die hun literaire vaardigheden willen bijspijkeren en graag genre-overschrijdend werken.

Lessenpakket
3 uur per week, gedurende maximaal 3 jaar I onder begeleiding van Leen Verheyen, Yella Arnouts en Dominique De Groen
Meer informatie: leen.verheyen@so.antwerpen.be 

Lessenrooster
Maandag I 19u00 - 22u00: Poëzie, proza en literaire non-fictie (Yella Arnouts en vanaf oktober Dominique De Groen)

Dinsdag I 9u30 - 12u30: Proza - literaire non-fictie (Leen Verheyen)

Dramateksten/Scenario schrijven
De opleiding ‘dramateksten/scenario’ is bedoeld voor schrijvers met interesse in theaterteksten en diverse vormen van het scenario (film, televisie, audioverhalen,…). Schrijvers worden individueel begeleid bij het uitwerken van hun eigen schrijfproject en daarnaast verdiepen we ons klassikaal in de verschillende aspecten van het schrijven van dramateksten en scenario’s, van structuur en spanningsopbouw tot het uitwerken van personages en het schrijven van dialoog. Vertrekkend vanuit de leervragen van de cursisten worden ook films en theaterteksten uit het klassieke en het hedendaagse repertoire besproken om een breder beeld te krijgen van wat er binnen dramateksten en scenario zoal mogelijk is.

Lessenpakket
3 uur per week, gedurende maximaal 3 jaar I onder begeleiding van Leen Verheyen
Meer informatie: leen.verheyen@so.antwerpen.be

Lessenrooster
Vrijdag I 19u15 tot 22u15: dramateksten/ Scenario schrijven (Leen Verheyen)

Recensent woordkunst-drama - literatuurstudie 
​De opleiding recensent woordkunst- en drama - literatuurstudie is gericht op lezers en schrijvers die meer thuis willen raken in de literatuur, zowel de Nederlandstalige literatuur als de wereldliteratuur. De samenkomsten organiseren zich rond voorbeelden uit de literatuurgeschiedenis, die in overleg met de groep worden bepaald. Het accent ligt op het ontplooien van een eigen leescultuur in zowel de breedte als de diepte. Daarnaast wonen we auteursgesprekken bij en plannen we jaarlijks een literaire uitstap.

Lessenpakket
2 uur per week, gedurende maximaal 3 jaar I onder begeleiding van Leen Verheyen
Meer informatie: leen.verheyen@so.antwerpen.be

Lessenrooster
Woensdag I 19u00 - 21u00: literatuurstudie (Leen Verheyen)

Modules Performen voor schrijvers
Alle studenten van onze schrijfopleiding hebben de mogelijkheid om naast hun opleiding schrijven enkele korte modules ‘Performen voor schrijvers’ te volgen. In deze modules wordt gewerkt aan het overtuigend brengen van je eigen tekst voor een publiek. Daarnaast heeft elke module een eigen focuspunt waarbij dieper op een welbepaald aspect van het performen wordt ingegaan. Schrijvers kunnen zelf kiezen welke modules ze willen volgen.

Module 1: lichaam en stem
In deze module wordt extra aandacht besteed aan de basis van spreken voor een publiek. We werken aan zelfvertrouwen, lichaamsbewustzijn en stemgebruik.

Module 2: intonatie en expressie
In de module focussen we op hoe je je tekst het overtuigendst kan laten binnenkomen bij een publiek. We leren hoe je de aandacht van het publiek vasthoudt door variatie in o.a. intonatie, ritme en tempo.

Module 3: improvisatie
In deze module trainen we op onvoorbereid spreken om zo beter beslagen op het ijs te komen wanneer er tijdens het performen iets anders loopt dan gepland. Ook voeden we via improvisatie de schrijfinspiratie.

Lessenpakket
Drie korte modules die bestaan uit enkele workshops en toonmoment(en) I onder begeleiding van Leen Verheyen 
Meer informatie leen.verheyen@so.antwerpen.be

Lessenrooster
Module 1: lichaam en stem
5 lesmomenten, telkens van 12u tot 14u + 1 podiummoment

Zaterdag 16 november 2024
Zaterdag 23 november 2024
Zaterdag 30 november 2024
Zaterdag 7 december 2024
Zaterdag 14 december 2024
Woensdag 18 december 2024 - 20u - Podiummoment Couleur Café

Module 2: intonatie en expressie (intonatiepatronen, tempo, ritme,...)
5 lesmomenten, telkens van 12u tot 14u + 2 podiummomenten

Zaterdag 11 januari 2025
Zaterdag 18 januari 2025
Zaterdag 25 januari 2025
Donderdag 30 januari 2025 - 20u - Podiummoment Gedichtendag
Zaterdag 8 februari 2025
Zaterdag 15 februari 2025
Vrijdag 21 februari 2025 - 20u - Podiummoment Winterfestival

Module 3: improvisatie
4 lesmomenten, telkens van 12u tot 14u + 1 podiummoment

Zaterdag 29 maart 2025
Zaterdag 5 april 2025
Zaterdag 26 april 2025
Zaterdag 3 mei 2025
Maandag 5 mei 2025 - 20u - Open Mic - You on Stage - KAVKA

Sessie(s)

Maandag
19u00 - 22u00: Literair schrijven 1A (Jan Hardies)
19u00 - 22u00: Poëzie & Proza (Yella Arnouts en vanaf oktober Dominique De Groen)
Dinsdag
9u30 - 12u30: Proza - literaire non-fictie (Leen Verheyen)
19u00 - 22u00: Literair schrijven 1B (Yella Arnouts en vanaf oktober Kenneth Swaenen)
19u00 - 22u00: Literair schrijven 2A (Jan Hardies)
Woensdag
19u00 - 21u00: Literatuurstudie – literatuurgeschiedenis (Leen Verheyen)
Donderdag
19u00 - 22u00: Literair schrijven 3A (Yella Arnouts en vanaf oktober Dominique De Groen)
Vrijdag
19u15 - 22u15: dramateksten (Leen Verheyen)
Zaterdag
Schrijven en Performen, spoken word, podiumpoëzie... (Leen Verheyen)
Schrijven (aan te sluiten bij Literaire teksten, poëzie, proza of dramateksten - in overleg te bepalen met de betrokken leerkrachten)
Performen: Maandelijkse workshop op zaterdag 11u-13u + bijwonen van open mic of eigen podiummoment


Details

Georganiseerd door Academie Borgerhout

Docent Yella Arnouts, Jan Hardies, Dominique De Groen, Leen Verheyen, Kenneth Swaenen

Duur Lange opleidingen

Start 2 sep 2024, 17:00

Einde 30 jun 2025, 17:00

Prijs € 176.00

Regio Antwerpen

Locatie Academie Borgerhout

Kaart Open de kaart

Extra info Bezoek de website

Leeftijdscategorie 18+

Type Groepscursus

Jouw cursus op Creatief Schrijven?

Dat kan! Geef je op als organisator en publiceer gratis je cursussen op Creatief Schrijven.

Geef je nu op!