Opleidingsprogramma

Met de docentenopleiding van Creatief Schrijven, hebben we de ambitie mensen op te leiden tot pedagogisch-didactisch schrijfexpert.

De schrijfdocentenopleiding bestaat uit twee jaar. In het eerste jaar ligt de focus op didactiek, groepswerking en verschillende literaire genres. In het tweede jaar gaan we dieper in op werken met verschillende doelgroepen en verschillende methodieken.

De opleiding is bedoeld voor iedereen die anderen bij het schrijven wil begeleiden. Of je nu auteur bent of leerkracht of in het socio-culturele werkveld met schrijven aan de slag wil, wij bieden je gereedschappen om hiermee aan de slag te gaan.

Iedereen neemt zijn eigen achtergrond mee en heeft zijn eigen leerbehoeften. In onze opleiding zien we dit als een kracht: we kunnen op die manier veel van elkaar leren.

Je krijgt les van experts uit het werkveld, van didactici en pedagogen die stilstaan bij deze diversiteit en aandacht besteden aan zowel inhoud als de pedagogisch-didactische kant van het lesgeven.

Het uiteindelijke doel van deze opleiding is dat je zelfstandig aan de slag kan en verder kan met je eigen ontwikkeling als schrijfdocent.