Programma tweede jaar

In het tweede jaar ligt de focus op werken met verschillende doelgroepen en verschillende  methodieken.

 

Lesmodules

Leermethodieken:

Hoe zorg je dat je futureproof lesgeeft? Ben je helemaal into digital storytelling en werk je met digitale tools? Meer en meer deelnemers aan workshops hebben nood aan digitale beeldvorming om bij de les te blijven. Visuele ankers maken het voor een deelnemer evidenter om leerstof op te nemen. Hoe kan jij daar mee aan de slag gaan? En hoe leer je jouw eigen digitale creativiteit te gebruiken?


Doelgroepen:

Het is evident dat je aan een tienjarige op een ander manier schrijfles geeft dan aan een volwassene. Bij jongeren kom je niet meer weg met een eenvoudige haiku, die doelgroep is helemaal into slam poetry! Als je groepen nieuwkomers begeleidt vraagt dit meer dan ‘enkel’ wat aanpassingen in taal! En hoe begeleid je gedetineerden bij schrijven?

 

Praktische stage

In het tweede jaar doe je een praktische stage. Je werkt zelf een lespakket uit en geeft enkele schrijflessen met een door jou gekozen thema en doelgroep. 

 

Intervisiebijeenkomsten

Gedurende het jaar zijn er buiten de lessen enkele intervisiebijeenkomsten om uit te wisselen over en te reflecteren op je docentschap. Tijdens deze momenten bespreek je interessante casussen en aanknopingspunten, al dan niet voortkomend uit labo’s en stage-ervaringen, zodat je er na het eerste jaar klaar voor bent om in het tweede jaar zelf les te geven tijdens een stage.

 

Labosessies

Lessen ontwerpen is een belangrijk onderdeel van het docentschap. Tijdens het traject organiseren we daarom enkele labosessies, zodat je een schrijfcursus of -workshop kan ontwerpen en uitproberen bij de andere studenten en een gastdocent.

 

Logboek

Doorheen de twee jaren gebruik je een persoonlijk logboek om je bevindingen en groeiproces te noteren. Deze notities kan je gebruiken in het portfolio dat je op het einde van het tweede jaar indient. 

 

Intervisiegesprekken

Tijdens het jaar heb je recht op enkele individuele gesprekken met de coördinator van de opleiding. Zo krijg je inzicht in je groeiproces.

 

Ontdek het programma van het eerste jaar opleiding tot schrijfdocent.