Programma tweede jaar

In het tweede jaar is het programma van de schrijfdocentenopleiding anders opgebouwd dan in het eerste jaar. Er is vooral veel ruimte voor begeleide praktijkervaring, maar daarnaast is er ook ruimte voor inhoudelijke en didactische verdieping. Op beide vlakken bieden we je keuzemogelijkheden aan, zodat je jezelf kunt ontwikkelen tot de schrijfdocent die je wil zijn.

Keuzemodules en themadagen

Themadagen: (didactische) verdieping met intervisie

Tijdens de themadagen bouwen we bepaalde didactische thema’s uit het eerste jaar verder uit. Vanuit die thema’s richten we intervisiebijeenkomsten in, zodat je je eigen bevindingen uit bijvoorbeeld een stagepraktijk of casussen kunt koppelen aan het thema.

Keuzemodules: inhoudelijke verdieping

In het tweede jaar heb je de mogelijkheid om je op een bepaalde richting en op een bepaalde doelgroep te gaan richten. Om die reden bieden we dan ook inhoudelijke keuzemodules aan. Je kiest hierbij de richting die je zelf wilt volgen, zodat je je kunt specialiseren en zodat je deze expertise eventueel kunt inzetten bij je stage.

De precieze indeling van de keuzemodules wordt halverwege het eerste studiejaar 2023-2025 bekendgemaakt.

 

Praktijk

Stage

In het eerste jaar heb je je verdiept in didactiek, genres en lesontwerp; nu is het tijd om met die kennis de praktijk te verkennen. Tijdens deze stage ga je zelf aan de slag als lerend docent. Je bereidt een traject voor, voert dit traject uit en stelt bij waar nodig. Tegelijkertijd kijk je naar wat dit je oplevert als docent. Dit leg je vast in je portfolio, zodat je aan het eind van het jaar kunt laten zien op welke manieren je je ontwikkeld hebt.

Begeleiding

Wat houdt het in om schrijfdocent te zijn? Hoe verhoudt het docentschap zich tot je (eventueel) kunstenaarschap en persoonlijkheid? Deze en andere vragen zullen als vanzelf naar boven komen tijdens de lessen en tijdens je stage en daarom bieden we je begeleiding op afstand aan. Op die manier kunnen we je ondersteunen in je ontwikkeling als schrijfdocent en de opleiding beter laten aansluiten bij jouw noden.

 

Ontdek het programma van het eerste jaar opleiding tot schrijfdocent.