Zoeken

Europese Commissie voor Leenwoorden: knakworst

Komt gij nu waarlijks uit de bloemkolen? Dat is intussen slechts een retorische vraag geworden, die ook nu niet beantwoord zal worden. Ik formuleer die woorden telkens weer, doch alleen om een verdoken medeleven te uiten. Smurfin moet het meest begeerde wezen op aarde zijn. Dat is een ook vaste slagzin, die deel uitmaakt van mijn repertorium. Het is uitspreekbare troost die niet smaakt naar klef grut. Terloops. Het weze gezegd! Pierre Culliford, aka Peyo, voerde die gnomen eerst op als blauwe kopieën van de zes dwergen uit het verhaal van Sneeuwwitje. Yep, de zoveelste ordinaire Disneyncloon. Meester na-aper, Pierre Culliford schreef in 1959 zijn verhaaltje ‘Johan en Pirrewit. De fluit met de zes smurfen’. Dat klinkt als een pedofiele bestseller en vandaag is er niet veel volk in Frituur De Bosbrand. Alfred zit op de rand van zijn frietketel, terwijl ik sip aan een glas Mort Subite en een grauwe man likt de e mosterd van zijn knackworst, helemaal taalcorrect, want welke kind achtte het nodig om dat volledig correcte Middelnederlandse woord ‘knacken’ te versimpelen en ook daar die ‘c’ weg te laten? Ja. Een fluit met zes smurfen en in 1963 volgde het eerste Smurfenalbum ‘De Zwarte Smurfen’ gevolgd door ‘De Smurführer’ in 1965. Chot, hoe belachelijk is dat! Smurfführer met enkele ‘f’. Weet het. Pas in 1967 kreeg Peyo 1967 een wonderlijke ingeving. Het schiep de vrouw in de kabouterwereld. Hoera. Smurfin werd volwassen geboren en ik schrijf het in koeien van letters op het frietpapier dat voor mij ligt: Peyo is een lamlendige Disneyna-aper. Hij is een pedofiel, een racist, een seksist en een nazist! De titels van zijn eerste albums liegen er immers om! Jedoch. Het geeft geen enkel nut om dit op te nemen in Besluit n° 5. En plus, je m’en fous pas mal. Het verkondigen van absolute waarheden is mijns inziens immers enkel weggelegd voor profeten met een te grote bek die met dogma’s raadsels pogen te verklaren. Andere kaboutertrauma’s zal de Europese Commissie voor Leenwoorden ook niet nader toelichten niet verder toelichten in dit Besluit, gewijd aan het woord ‘knakworst’, dat ik thans met veel tegenzin op deze zielige wijze spel. Mijmeringen omtrent de oorsprong van het woord ‘worst’ brengen mijn tot omzwervingen in de Angelsaksische als de Germaanse taalgeschiedenis. ‘wirst’ (Oud-Hoog-Germaans) ‘wyrresta’ (Old English). Alle verbasteringen waarin de ‘ie’ klank verdween en vervangen werden door een ‘o’ of ‘oe’ wijzen op boertige lompheid. Dit alles terwijl het rustig zal blijven. Hier. In Frituur De Bosbrand. Ik kan rustig staren, zen zijn en ik zal het geluid van knakkende worsten gauw kunnen wegcijferen, want de Commissie vermoedt snel klaar te zijn met haar studie omrent de ‘knackwirst’ en haar Europese varianten. België en Nederland (Nederlands): knakworst Denemarken : knækpølse Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk (Duits): Knackwurst, Knacker Ierland(Engels): knackwurst, knockwurst. Die laatste versie wordt meer in gebruikt in Noord-Amerika, waar deze worsten blijkbaar ook gelinkt worden aan het werkwoord 'to knock', een 'mepworst' dus of iets van dien aard. Zweden: knackkorv Und sonst. Wat moet men hiermee en het is Alfred die op mijn tafeltje springt. Hij, gnoom en globonaut kent wat van taal. Onderschat hem niet. Hij overloopt de ontwerptekst voor Besluit n° 5, uitgewerkt op dit stuk frietpapier. ‘Knakken’, Ignace, mijn vriend, lamoor, malloot en miserabele mierenneuker…. ‘Knakken’ in het Nederlands. Dat wordt gebruikt in de betekenis van ‘knakken zonder barsten’ gelijk bloemstengels en als friturist kan ik het weten. Worsten knakken niet! Ze plooien en buigen. Ze barsten en breken.  Echt. Knakken doen ze nooit. Het woord ‘knakworst’ is van de pot gerukt. Het is idioot. Het is ridicuul en Alfred pakt mijn stylo. Hij trekt een streep door ‘knakworst’ en ernaast in blokletters ‘cervela’. Van het Latijn ‘cerebellum’, zegt hij nog, ‘Ja, kleine hersenen!’ Of ‘kabouterbrein’, roep ik nog, maar dat hoort hij niet meer. Smurfin staat immers aan zijn toog. Haar blik is paars. Het ene oog gezwollen. Het andere wat blauw.   uit de reeks 'Ignace Somers'

Bernd Vanderbilt
0 0

Europese Commissie voor Leenwoorden: tabak

  Wanneer ik een rokende vrouw als minnares zou hebben, dan zou ik mij beperken tot orale bevrediging van haar vrucht. Tongzoenen zou niet aan de orde zijn en ik geef het toe. Alfred, dat is een gewaagde uitspraak voor een frietkabouter! Omdat de tijd anders aan het kadaver van het leven peuzelt, heb ik, ondergetekende, Ignace Somers, voorzitter van de Europese Commissie voor Leenwoorden, gevestigd in Frituur De Bosbrand, Koning Albert I Laan 108 Brugge, naarstig dit derde Besluit uitgewerkt. Het betreft het woord ‘tabak’. Het zal ter consultatie op de achterwand van het frietkot komen te hangen, naast de gasflessen, de vuilnisbakken (in België mogen ze ook vuilbakken genoemd worden) en de af te voeren oliën. Oorsprong: Spaans: tabaco. De volgende landen met de volgende officiële Europese landstalen worden hierbij gewezen op de creatie van een foutief geschreven leenwoord.   Wegens het gebruik van één ‘k’, dubbele ‘k’ of dubbele ‘c’ i.p.v. één ‘c’: Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg (Duits) : Tabak Italiaans : tabacco Letland : tabaka Litouwen : tabakas Malta : tabakk Nederland en België (Nederlands), Slovakije, : tabak Tsjechië : tabák Voor de Oost-Europese landen, waar de c doorgaans uitgesproken als een ‘ts’ en nooit als een ‘k’, beslist de Commissie een uitzondering, zijnde het gebruik van een enkele ‘k’ verder toe te laten. Bij de andere landen, waar de ‘c’ wel degelijk frequent/meestal als een ‘k’, dient deze belachelijke infantilisering van de taal rechtgezet worden en de ‘k’ vervangen worden door een ‘c’ uit respect voor de taal waaruit het woord geleend werd.   Wegens al te grote verbastering of al te idiote schrijfwijze worden de volgende lidstaten extra op de vingers getikt: Estland : tubakas Finland : tupakka Ierland (Iers) : tobac Ierland (Engels) : tobacco Luxemburg (Luxemburgs) : tubak Denemarken, Slovenië en Zweden : tobak   De volgende lidstaten krijgen een eervolle vermelding. Zij leenden op correcte wijze het woord. Frankrijk en Luxemburg (Frans) : tabac Portugal : tabaco   De volgende lidstaten leenden leenden eveneens op correcte wijze, maar dan uit het Turks, nl. de woorden ‘duhan’ of ‘tutun’: Bulgarije : Тютюн Kroatië : duhan Roemenië : tutun   Het Hongaars verbasterde ‘duhan’ tot ‘dohány’ (waarbij de ‘y’ als ‘j’ uitgesproken wordt). Het Pools verbasterde ‘tutun’ tot ‘tytoń’.   De lidstaten wordt opgedragen fouten in het betreffende leenwoord recht te zetten, zodat mogelijk onterechte beteugeling in het onderwijs, veroorzaakt door een achterlijke taalcommissie in de betreffende lidstaat, vermeden wordt. Tot zover Besluit n° 2024/3 van de Europese Commissie voor Leenwoorden, voorgezeten door Ignace Somers.   Brugge, 15 januari 2024   Bijlage : Voorlopige totaalbeoordelingen inzake de overname van woorden uit een andere taal (correct of fout) per officiële landstaal in de EU, uitgedrukt in een score. Duits: 2/3 Estisch: 1/2 Fins: 2/3 Luxemburgs: 2/3 Maltees: 2/3 Zweeds: 2/3 Engels: 1,5/3 Deens: 1/3 Frans: 2/3 Portugees: 2/3 Bulgaars: 1/3 Hongaars: 0/3 Kroatisch: 1/3 Lets: 1/3 Litouws: 1/3 Nederlands: 0/3 Pools: 0/3 Slovakije: 1/3 Sloveens: 0/3 Spaans: 0/2 Tsjechisch: 1/3   Tot op heden beoordeelde leenwoorden (in het Nederlands): agressief, palet, tabak   uit de reeks 'Ignace Somers'

Bernd Vanderbilt
4 0

Europese Commissie voor Leenwoorden: palet

Ik, ondergetekende, Ignace Somers kan U mededelen dat ik in Frituur De Bosbrand, gevestigd te Brugge, Koning Albert I Laan 108, per 1 januari 2024, voorzitter geworden ben van de Europese Commissie voor Leenwoorden. De aanleiding tot die oprichting is pure verveling en een diepe drang naar zuivere taal. Het is een Gesloten Commissie die zijn Besluiten publiceert op de achterwand van het frietkot, naast de gasflessen, de vuilnisbakken (in België mogen ze ook vuilbakken genoemd worden) en de af te voeren oliën. Dit tweede besluit betreft de bedenkelijke schrijfwijze van het woord ‘palet’. Bij eerste lezing van dit woord valt al onmiddellijk op dat dit woord op foute wijze geleend werd uit een andere taal. Oorsprong: Latijn: pala (schop) en daaruit als correcte verkleinwoorden/oorsprongswoorden te beschouwen: paletta (Italiaans) en palette (Frans). De volgende landen met de volgende officiële Europese landstalen worden hierbij gewezen op de creatie van een foutief geschreven leenwoord.   Wegens het gebruik van een enkele ‘t’: Bulgarije: палитра Kroatië, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slovakije, Spanje, Tsjechië: paleta Letland: paleti Litouwen: paletės   Wegens het gebrek aan respect voor het geslacht van het woord in de oorspronkelijke taal worden de volgende lidstaten extra op de vingers getikt: Nederland en België (Nederlands): palet (o.) Denemarken: palet (o.) Hierbij wenst de Commissie ook de hardnekkigheid van vele Vlaamse dialecten toejuichen die vasthouden aan de schrijfwijze en de uitspraak ‘palette’, waarbij het vrouwelijke geslacht behouden blijft in tegenstelling tot hun achterlijke officiële landstaal, die van het Algemeen Nederlands. In het Iers werd het woord al te zot verbasterd tot: pailéad De volgende lidstaten creëerden een correct leenwoord met enkel één ‘l’ en dubbele ‘t’ in hun resp. officiële landstalen, hetgeen getuigde van respect voor de taal waaruit het woord geleend werd: Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk (Duits): Palette Finland: paletti Hongarije en Malta: paletta Luxemburgs: palette Estland en Zweden: palett   Aan Ierland wordt aanbevolen om de spelling van ‘pallet’ (in het Engels, in de betekenis van laadbord) aan te passen naar ‘palette’ en de Commissie juicht de gangbare correcte spelling van ‘palette’ (behorende tot de uitrusting van een kunstschilder of als groepsnaam voor kleurschakeringen) toe. De lidstaten wordt opgedragen de fouten in het betreffende leenwoord recht te zetten, zodat mogelijk onterechte beteugeling in het onderwijs, veroorzaakt door een achterlijke taalcommissie in de betreffende lidstaat, vermeden wordt. Tot zover Besluit n° 2024/2 van de Europese Commissie voor Leenwoorden, voorgezeten door Ignace Somers.   Brugge, 11 januari 2024   uit de reeks 'Ignace Somers'   Bijlage : Voorlopige totaalbeoordelingen inzake de overname van woorden uit een andere taal (correct of fout) per officiële landstaal in de EU, uitgedrukt in een score.   Tot op heden foutloos:  Duits: 2/2 Estisch: 1/1 Fins: 2/2 Luxemburgs: 2/2 Maltees: 2/2 Zweeds: 2/2   In de middenmoot: Engels: 1,5/2 Deens : 1/2 Frans: 1/2 Hongaars: 1/2 Portugees: 1/2   Hieronder dan nog 'de slechtste leerlingen van de klas', waarbij vastgesteld wordt dat de Oost-Europese talen, ook het Nederlands en het Spaans, doorgaans lijden aan een zeer infantiele fonetische overname, die dan meestal op onjuiste manier plaatsvindt. Vandaar deze nulscores. Bulgaars: 0/2 Iers: 0/1 Kroatisch: 0/2 Lets: 0/2 Litouws: 0/2 Nederlands: 0/2 Pools: 0/2 Roemeens: 0/2 Slovakije: 0/2 Sloveens: 0/2 Spaans: 0/2 Tsjechisch: 0/2   Tot op heden beoordeelde leenwoorden (in het Nederlands): agressief, palet

Bernd Vanderbilt
3 0

Europese Commissie voor Leenwoorden: agressief

Ik, ondergetekende, Ignace Somers kan U mededelen dat ik in Frituur De Bosbrand, gevestigd te Brugge, Koning Albert I Laan 108, per 6 januari 2024, voorzitter geworden ben van de Europese Commissie voor Leenwoorden. De aanleiding tot die oprichting is pure verveling en een diepe drang naar zuivere taal. Het is een Gesloten Commissie die zijn Besluiten publiceert op de achterwand van het frietkot, naast de gasflessen, de vuilnisbakken (in België mogen ze ook vuilbakken genoemd worden) en de af te voeren oliën. Het eerste besluit betreft de bedenkelijke schrijfwijze van het woord ‘agressief’. Bij eerste lezing van dit woord valt al onmiddellijk op dat dit woord op foute wijze geleend werd uit een andere taal. Oorsprong: Latijn: samenstelling, in de infinitief: ad-gredere, dat ag-gredere wordt.   De volgende landen met de volgende officiële Europese landstalen worden hierbij op de vingers getikt wegens de creatie van een foutief geschreven leenwoord, het gebruik van een enkele ‘g’: Nederland en België (Nederlands): agressief Frankrijk en Luxemburg (Frans): agressif Hongarije: agresszív Portugal: agressivo   De volgende lidstaten krijgen hierbij een dubbele blaam wegens ook een enkele ‘s’: Bulgarije: агресивен Kroatië: agresivan Letland: agresīvs Litouwen: agresyvus Polen: agresyvny Roemenië: agresiv Spanje: agresivo Slovakije: agresívny Tsjechië: agresívni   De volgende lidstaten creëerden een correct leenwoord in hun resp. officiële landstalen, hetgeen getuigde van respect voor de taal waaruit het woord geleend werd: Denemarken, Ierland (Engels), Luxemburg (Luxemburgs), Malta, Zweden: aggressiv Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk (Duits): aggressiv Finland: aggressiivinen Ierland (Engels): aggressiv Italië: aggressivo   De overige lidstaten hadden geen behoefte aan een leenwoord, hetgeen de Europese Taalcommissie voor Leenworden toejuicht: Estland, Griekenland en Ierland (Iers). De lidstaten wordt opgedragen de fouten in het betreffende leenwoord recht te zetten, zodat mogelijk onterechte beteugeling in het onderwijs, veroorzaakt door een achterlijke taalcommissie in de betreffende lidstaat, vermeden wordt. Tot zover Besluit n° 2024/1 van de Europese Commissie voor Leenwoorden, voorgezeten door Ignace Somers.   Brugge, 8 januari 2024   uit de reeks 'Ignace Somers'

Bernd Vanderbilt
4 0